Facebook Страница

Северен възел в Телец - Лоялност

Индекс на статията

Лоялност

Лоялността и ангажиментите са много важни за хората с лунен възел в Телец. Те обикновено не флиртуват, а желаят някого, с който да бъдат заедно в живота, партньор, който има същите желания. Те искат да се чувстват завършени и затова, когато се женят, се свързват физически със своя партньор и започват да подхранват неговите сили, да изграждат самочувствието му и да му дават енергия с очакването да им отвърнат по същия начин. Това обикновено не дава резултат, защото родените със северен възел в Телец не могат да определят какви са действителните нужди на техния партньор. Вместо да ги видят вярно, те проектират собствените си нужди върху близкия човек и след това започват да задоволяват тези нужди - онова, което действително иска техният партньор, те дори рядко забелязват.

За тях здравите връзки са основани за възможността и двамата да поемат отговорност за задоволяването на собствените си нужди и да получават енергия от дейности извън връзката си. Тогава се получава едно здравословно обвързване, което е основано на взаимно окуражаване и предаване на енергия, а не на взаимното й пресушаване. Те се учат, че лоялността между двама души в една връзка се основава на лоялността първо към самия себе си. Родените със северен лунен възел в Телец имат нужда да установят подобно отношение към себе си, преди да бъдат почтени към някой друг. Например лоялността към себе си включва откровено изразяване на усещанията: "Не се чувствам удобно по този начин", а не от опити да пренебрегват личните си нужди и да ги адаптират към партньора си. Това означава да станат завършени хора: това се основава на вътрешното усещане за правилните неща и постоянството, а не на непрекъснатите промени в зависимост от това какво е необходимо, за да получат признание.

Като живеят според собствените си ценности, хората с тази възлова позиция позволяват на подходящите хора да влязат в техния живот и да ги поддържат. Това означава да поемат риска да загубят своя партньор. Ако останат верни на себе си и честно разкриват онова, което вътрешното им чувство за удобство казва, тогава или ще получат одобрение от другия човек и той още повече ще се сближи с тях, или ще направи място за следващия, който може да се окаже по-подходящ.

Когато в един брак се появят проблеми, хората с лунен възел в Телец виждат, че лоялността е качеството, което кара двама души да останат заедно и да работят върху брака си, докато не преодолеят трудностите. Лоялността включва общи усилия и ангажираност от двамата за подобряване на взаимоотношенията, а не взаимно предателство. Родените със северен лунен възел в Телец имат нужда да чувстват, че другият човек ще бъде до тях, защото след като са вложили всичко от себе си, те не желаят някой да издърпа черджето изпод краката им. Тъй като това е важно за тези хора, когато решат да изградят близки взаимоотношения, най-добре е да кажат "Лоялността е важна за мен, затова искам да съм сигурен, че моят партньор ще бъде с мен в добри и лоши времена.

Това качество на една връзка важно ли е и за теб?" Като изяснят този проблем още от началото, те позволяват на другия човек да види типа връзка, който им предлагат. Това е един от най-ефективните начини, по които тези с лунен възел в Телец могат да се погрижат за нуждаещата се част вътре в тях: да открият какви са техните нужди и да признаят, че те са важни, след това ясно да ги изразят и да видят как другият човек ще им отговори. Идеята е да се премине от сферата на очакванията към едно открито съобщаване на важните неща в дадена връзка в процеса на нейното развитие. Тогава могат да установят дали и двамата партньори имат желание да задоволяват взаимните си нужди и да си доставят щастие един на друг върху една здрава основа.

Свързани статии

Free Joomla templates by Ltheme