Facebook Страница

Северен възел в Телец - Отказ да признаят нуждите на другите

Индекс на статията

Отказ да признаят нуждите на другите

Родените със северен възел в Телец са склонни да не разбират нуждите на другите, защото проявяват прекалена осъдителност към онова, което техният партньор наистина желае. Например той/тя може да иска да играе партия бридж със свои приятели една вечер в седмицата. Човекът със северен възел в Телец може да се възпротиви: "Това няма смисъл да го правиш, защото тези хора не са с нашето положение." Но като пренебрегват изразените нужди на своите партньори, тези хора подкопават устоите на връзката. Най-добре е да проявят пълно разбиране към другия човек, без да се водят от собствените си желания.

Тъй като родените със северен лунен възел в Телец знаят какви са техните нужди, когато партньорът ги помоли за нещо, в първия момент могат да откажат. Те не искат да продължат да дават, защото се чувстват празни и затова нарочно се противопоставят на онова, за което техният партньор е помолил, и защитават своята позиция като стават прекалено осъдителни към желанията на близкия човек. В такава ситуация и двамата губят. Другият човек се чувства лишен от нещо, което му принадлежи и затова реакцията му е да дава по-малко или да дава, но с неприязън. Това сериозно подкопава основите на връзката, която те искат да създадат.

От полза за хората с това разположение ще бъде да се освободят от склонността да се противопоставят на желанията на своя партньор. Често ключът е да се научат да правят разлика. Дали изразените нужди от страна на техния партньор подкопават стойността им? Ако не е така, тогава трябва да дадат на другия човек онова, от което той се нуждае. Така както е неразумно да живеят според ценностите на някой друг, така не е редно да очакват и техният партньор да живее според тези на човека с лунен възел в Телец. Другите хора са просто самите себе си.

Свързани статии

Free Joomla templates by Ltheme