Facebook Страница

Северен възел в Телец - Себеуважение

Индекс на статията

Себеуважение

В този живот родените със северен лунен възел в Телец се учат да живеят според собствената си ценностна система. В миналите си прераждания те са се отказвали от всичко, което е било важно за тях, за да могат да се обвържат енергийно с другия човек. Хората със северен възел в Телец са използвали признанието като барометър за това дали са на прав път по отношение на успешното енергизиране на другия човек - и това е давало резултати. Но те са се пристрастили към необходимостта да получават признание и са започнали да правят всичко, което е било необходимо, за да го получат, като понякога са насилвали своите лични принципи и морал.

Тъй като са унищожили ценностната си система, те навлизат в този живот без чувство за собствена стойност и получават информация за нея само от реакциите на другите. Това ги прави прекалено възприемчиви към онова, което има стойност за хората около тях.

Макар че това е било правилно в миналото, в това прераждане не е предопределено подобно поведение да дава положителни резултати и те не бива да съсредоточават вниманието си върху даването на сили на техния партньор с мълчаливото очакване, че той ще се грижи за тях във финансово отношение или че ще получат признание по някакъв друг начин. В този живот те се учат да изграждат усещане за собствената си стойност пряко, като живеят според собствената си ценностна система. Те трябва да помагат на другите само когато техните интереси съвпадат с онова, което родените със северен възел в Телец искат да направят, когато техните желания са в съзвучие с ценностите им и не очакват да получат нещо в замяна.

Свързани статии

Free Joomla templates by Ltheme