Facebook Страница

Северен възел в Телец - Ограничения

Индекс на статията

Ограничения

В детството родителите на тези хора са искали да им наложат своите ценности. Това е нормално родителско поведение, но повечето деца просто пренебрегват ценностите на своите родители, които са прекалено различни от вътрешните ценности, с които те са родени. Но децата със северен възел в Телец нямат предварително установени вътрешни ценности, затова те са изцяло отворени, за да могат да приемат стойностите на своите родители. Те не могат да видят, че са различни хора. Прекъсването на подсъзнателната връзка с техните родители е едно от най-големите предизвикателства за тях в този живот.

Тези хора се учат да изразяват онова, от което имат нужда, и да избягват да мислят първо за нуждите на другите. Те често усещат, че преминават през живота, като реагират на ситуациите на другите хора и попадат в събитията, а не могат съзнателно да разпознаят къде се намират и къде искат да отидат. Имат склонност да се фокусират прекалено върху мотивацията на другите - подсъзнателно да търсят онова, от което се нуждаят, като първо определят какво иска другият човек. Но често, когато постъпват така, грешат. Те могат да си мислят, че напълно разбират мотивите на другия и да предприемат действия, за да отговорят на човека до тях, само за да открият, че преценката им е била неправилна.

Най-добре е да избягват да бъдат в съзвучие със желанията и мненията на другите и вместо това да се фокусират върху собствените си нужди: "Това е, от което аз се нуждая...

Това са моите причини." За да изградят едно непоклатимо чувство за сигурност и успешно да постигат целите си, родените с това възлово разположение имат нужда да не се отдалечават от своето чувство за удобство и да определят своите граници. Когато обмислят една цел, те трябва да се запитат: "Чувствам ли се удобно като си поставям тази цел? Дали съм прав/а?" Те също могат да използват и своето вътрешно чувство за удобство, за да определят кога се движат прекалено бързо; и ако го правят, да намалят скоростта и да продължат с това темпо, с което се чувстват удобно. Когато отстояват твърдо границите си и се развиват в онази посока, която е истински важна за тях, те ще открият, че другите имат по-голямо желание да се приспособят към тях и да правят онова, което родените със северен възел в Телец смятат за важно.

Свързани статии

Free Joomla templates by Ltheme