Facebook Страница

Северен възел в Овен - Спечелете признание

Индекс на статията


Спечелете признание
От миналите животи родените с лунен възел в Овен са свикнали да помагат и да подкрепят другите в осъществяването на идеите им и затова разбират "завършената " енергия. Но в това прераждане тяхната работа е да започват нещата. Те трябва да бъдат инициатори и след това да позволяват на другите да продължат. Ако хората около тях не проявят желание да помагат, тогава ще бъде добре тези със северен възел в Овен сами да поемат отговорност. Но ако наистина се отзоват, работата им е да позволят на останалите да довършат започнатото и да ги подкрепят, за да могат те да се захванат със следващата идея.
Понякога тези хора не искат да дават своите проекти на другите, защото се страхуват, че те ще спечелят признание вместо тях. Те смятат, че ако някой друг може да го направи, те са по-малко ценни и се тревожат, че другите ще ги надминат и те ще останат на заден план. Затова се питат: "Какво да правя тогава? Каква е моята работа? Къде е моята значимост? "
Тези реакции са резултат от едно болезнено погрешно разбиране, което възниква, когато смесват своята идентичност с тази на другите. За да възстановят своя баланс, те трябва да отделят себе си от останалите, за да могат ясно да видят ролята, която играят, и ролите, които другите хора изпълняват. Тогава ще могат да почувстват своята стойност, която лежи в откриването на зародишната идея, и да позволят на другите да се погрижат за нея, за да даде тя плодове. Понякога тяхното желание да спечелят уважение и признание става толкова силно, че отблъскват творческата енергия на другите, които биха осъществили идеята по-добре и биха я направили по-печеливша. Ако идеята на родените със северен лунен възел в Овен е истински силна, другите хора ще бъдат привлечени към тях, за да ги подкрепят, и всеки ще допринесе със своите специфични дарби. Ако хората с лунен възел в Овен искат техните идеи да се превърнат в реалност, трябва да признаят индивидуалните способности на тези, които са привлекли към себе си. Като осъзнаят конкретните дарби на хората около себе си, те могат да се научат да ги ценят, без да омаловажават своите способности.
Понякога родените с лунен възел в Овен стават прекалено загрижени да получат признание и се опитват да пренебрегнат важността на чуждия принос. Те искат цялата слава. Разбира се, ако искат цялото признание, трябва да са готови да поемат и цялата отговорност и да свършат всичко сами, затова много от техните идеи изобщо не дават плодове. Те трябва да осъзнаят, че най-важното нещо е тяхната първоначална идея да бъде оценена и докато е още в зародиш, да бъде показана и разгласена пред най-широката възможна публика. За да стане това, те трябва да направят една крачка встрани от прожектора и да позволят на другите да им помогнат. Това е главната роля за хората, родени със северен лунен възел в Овен: те са водачите, но трябва да позволят на другите да ги поддържат и да им помагат в осъществяване на идеите им.
Тъй като тяхната съдба е да развият чувството си за идентичност в този живот, в известен смисъл тяхното желание за признание е опит да установят чувство за собствения си Аз. Но мотивът определя резултатите. Ако са движени от желание за удовлетворение и самоопознаване, това е правилната посока и те ще спечелят. Ако техният мотив е да спечелят признание от другите, тогава те все още няма да могат да се избавят от необходимостта да получат потвърждение от другите за собствената им стойност. Те трябва да осъзнаят, че искат другите да ги признаят, за да могат те самите да признаят себе си и да започнат истински да се уважават. Иронията е, че когато спрат да контролират и започнат да признават специалните дарби на онези, които им помагат, другите ще бъдат вдъхновени приносът им към целия проект да бъде по-голям и проникнат от любов. И никой друг не може да свърши работата на родените със северен възел в Овен - те откриват идеята-зародиш, която другите трябва да създадат.

Свързани статии

Free Joomla templates by Ltheme