Facebook Страница

Северен възел в Овен - Откриване на собствения център

Индекс на статията


Откриване на собствения център
Взаимоотношението като център
Хората, родени със северен лунен възел в Овен, са имали толкова много животи, в които са се идентифицирали с другите, че са объркали своя център - вътрешното чувство за себе си - с този на своя партньор. Те са свръхчувствителни към неговите настроения, защото в действителност другият човек е тяхното най-важно нещо. По този начин, ако техният партньор е нещастен или неудовлетворен, те ще го почувстват. И след това могат да похабят цялото си време и енергия като се опитват да направят човека до тях щастлив, за да могат и самите те да се почувстват по този начин и блаженството им да не се разрушава.
Проблемът е, че никой не може да поеме отговорност да направи другия човек щастлив. Най-доброто, което някой може да стори, е да утеши своя партньор, като направи нещо, което временно да промени настроението му, но след това партньорът трябва непрекъснато да бъде удовлетворяван по този начин, за да остане щастлив. А в този живот нещата просто не са предопределени да се получават по този начин. В действителност израстването, което се изисква от хората с лунен възел в Овен, най-добре се постига като те се освободят от идеята, че връзките са необходими за оцеляването им. Тези хора се учат да бъдат самостоятелни и да се обвързват с другите по един нов начин. Но независимо от тяхната чувствителност, те често са блажено неразбиращи по отношение на другите хора, какво ги мотивира, какво търсят и какъв успех искат да постигнат. Понякога те само виждат другия човек (и себе си) в изкуствената ситуация на непосредствените нужди и желания, които са удовлетворени, или не са. Те могат да вникнат дотолкова дълбоко в идентичността на другия човек, че да го манипулират, за да остане настроението му хармонично. Ето защо хората изненадват или разочароват родените със северен възел в Овен - те никога не виждат тяхната истинска същност.
В много отношения родените с това разположение изобщо не се доближават до другия човек - те се свързват само с връзката между себе си и него. Това не ги кара истински да помагат на своите партньори и на себе си, за да израстват. И по този начин без значение колко време и енергия отделят за една връзка, тя не може да ги удовлетвори. Затова хората с лунен възел в Овен са по-добри, когато задоволяват нуждата от самостоятелност и индивидуалната творческа изява на двамата партньори. Като окуражават и вдъхновяват другия човек да постига самостоятелно целите си, те освобождават и себе си, и него, за да се изявят като индивидуалности.
Друг недостатък на склонността им да се съсредоточават върху връзката, а не върху другия човек, е, че те не могат да оценят идентичността на своя партньор. Когато родените със северен лунен възел в Овен повярват в способността на своите партньори да бъдат самостоятелни, вместо непрекъснато да се стремят да ги удовлетворяват и да ги окуражават - те ще започнат да забелязват способностите на другия човек и да го окуражават да ги използва. Това дава възможност да видят и себе си от една по-задълбочена позиция, да забележат собствените си сили и да преследват своите импулси в името на развитието си.

Свързани статии

Free Joomla templates by Ltheme