Facebook Страница

Северен възел в Овен - Честност и упоритост

Индекс на статията


Честност и упоритост
Хората със северен лунен възел в Овен са прекалено обсебени от идеалите си за справедливост и честност и когато мислят, че нещо е неправилно, те просто излизат от релси. Хората с това възлово разположение искат света и другите да отговарят на техните строги стандарти и си мислят: "Аз ще бъда честен с другите и те трябва да се отнасят по този начин към мен. " Родените с лунен възел в Овен истински желаят да направят света по-справедлив, но е най-добре да разберат, че в този живот това поведение няма да ги направи щастливи. Тъй като техните идеи за справедливост не дават резултат, те са мотивирани да действат директно от позицията на своите инстинкти - тяхната идентичност в противоположност с това да бъдат приятни. В продължение на толкова много прераждания те са чакали момент, когато ще бъде най-добре за тях да бъдат себе си - и ето сега този момент е настъпил!
В този живот тяхното чувство за честност и справедливост не е верен барометър за това дали те са на правилен път и дали имат право да бъдат ядосани на другите. В действителност, когато съдят хората около себе си според собствените си безмилостни критерии за справедливост и честност, те не постъпват правилно. Първо, тяхното определение за честност е свързано с факта, че жертват собствените си нужди и желания в името на другите - те непрекъснато разширяват границите на онова, което могат да дадат, без да загубят. След това, за да бъде справедливо, те очакват другите да направят същото за тях. Тези хора се учат да спрат да насилват своите естествени възможности и да не позволяват на другите да прекрачват границите отвъд онова, което е добро за тях.
Родените със северен лунен възел в Овен започват да изпитват омраза, ако мислят, че нещо не е честно. Ако те изпитат подобно чувство, то е сигнал да се отдалечат и да презаредят батериите си. Това също им показва, че е необходимо да изразят емоциите си: "Явно, че чувствам омраза, затова ще отделя известно време, за да се преборя с нея. "
Честното признаване на чувствата утвърждава и засилва усещането за собствената им идентичност. То също дава на другия човек шанс да осъзнае нуждите и ограниченията, които хората с това възлово положение поставят. От реакцията на близкия човек те трябва да получат по-ясна представа за това с кого си имат работа. Ако той попита: "Казах ли нещо, което да те обиди? ", хората с лунен възел в Овен имат възможност направо да разрешат проблема. Те не могат да очакват другите да бъдат чувствителни колкото тях, тъй като са имали различна съдба в предишните животи. Но след като веднъж ясно изразят мнението си, те могат да преценят по тяхната реакция по какъв начин трябва да отстояват правата си, за да може другият човек да ги чуе и да удовлетвори нуждите им. Хората, родени със северен лунен възел в Овен, се учат да бъдат упорити по конструктивен начин, който осигурява честност на ситуацията чрез ясно себеизразяване. Например имах една клиентка, която изплащаше големи месечни вноски за имение, което беше купила от своя приятелка. Един ден тази приятелка дошла при нея и казала, че има нужда от пари за един неочаквано възникнал проблем и моята клиентка веднага й дала (инстинктивното желание на родените със северен възел в Овен да помагат и да споделят онова, което притежават). Тя приела, че нейната близка или ще й върне парите, или ще си приспадне сумата от следващото плащане. Но тя не й върнала парите. Моята клиентка се чувстваше наранена и изпитваше омраза към нея, но никога не повдигна този въпрос. Разбира се, тя емоционално се отдалечи от своята някогашна приятелка.
Подобни инциденти изглежда често се случват в живота на хората със северен лунен възел в Овен и като последствие те се чувстват огорчени от другите. В по-широк план това са житейските уроци, които тези хора трябва да усвоят. Те трябва да поемат отговорност за себе си в своите взаимоотношения с околните. В примера, когато приятелката е помолила моята клиентка, тя е трябвало да каже: "Добре, ще ти дам парите и ще си приспадна тази сума от следващото плащане или ще си задържам по една трета от следващите три плащания, или както ти е удобно? " По този начин тя щеше да задоволи своята необходимост да помогне, но в същото време щеше да се погрижи за себе си по един пряк, честен и искрен начин.
Родените със северен възел в Овен наистина обичат да дават - това е в тяхната природа. Но техният мотив трябва да бъде любовта, а не по този начин да създават взаимна зависимост. Те трябва да бъдат водени от чисти мотиви, без да очакват да им бъде върнато, за да не се разочароват във взаимоотношенията си. Ако открият, че дават по един небалансиран начин, те могат свободно да направят сделка със своя партньор, така че нуждите и на двамата да бъдат еднакво удовлетворени. Но когато очакват другите да им се отблагодарят, без да им казват какво точно искат, тогава те излизат от правилния път - затова трябва да изразят на глас мълчаливите си очаквания!
Тяхна работа е да направят така, че нещата да са честни, като решат за себе си и след това позволят на другите да знаят какво очакват в замяна на онова, което са направили за тях. Ако сторят това, те ще се почувстват щастливи, защото именно те са подсигурили почтеността на ситуацията. Това развива тяхната самоувереност. Вместо да позволяват да бъдат разочаровани от другите, те ще бъдат доволни от себе си. Тъй като хората със северен възел в Овен са онези, които знаят повече за честността, те могат да учат другите като ясно споделят своята гледна точка. Тогава те не просто дават на другия човек, но също споделят и своите познания за това как да се дава и получава при различните взаимоотношения.
Тези хора могат да се докоснат до свежата енергия, която се появява в този живот при честно отстояване на правата - а не като чакаш и реагираш в зависимост от очакванията на другите, а като се докосваш до (и изразяваш) импулсите на своята вътрешна същност. Дори и тяхната чувствителност към другите да е силна, те трябва да продължат да развиват чувство за собствената си идентичност. Като се опитват да бъдат самостоятелни ще се появи новата им самоувереност и тя ще им даде сили да се обвързват с другите по един нов и здравословен начин.

Свързани статии

Free Joomla templates by Ltheme