Facebook Страница

Северен възел в Овен - ВЗАИМООТНОШЕНИЯ

Индекс на статията


ВЗАИМООТНОШЕНИЯ
Зависимост
Зависимостта от хармонията с другите (особено от брачния партньор) е от основна важност за родените със северен лунен възел в Овен в този живот. В действителност проблемът отива отвъд зависимостта - той може да включва пълна идентификация с партньора и понякога с всички значими хора. Хората със северен възел в Овен често до такава степен се идентифицират със своите партньори, че са изцяло завладени от техните емоции. Когато другият човек се чувства объркан, първата им реакция е да се втурнат и да кажат онова, което е необходимо, за да се възстанови хармонията, за да могат те самите да се почувстват добре. Те се отнасят към партньора си като към продължение на самите тях и след това нетърпеливо правят опити да накарат другия човек да се "поправи " и да бъде хармоничен, за да могат те отново да се чувстват удобно. Но тяхната склонност да бързат обикновено още повече влошава нещата.
Тези хора трябва да забележат, че когато се опитват да изградят своята вътрешна хармония, като манипулират партньора си, това не дава резултати. Онова, което ще помогне, е, когато чувстват липса на хармония със своя партньор, любезно да се извинят и да прекарат известно време сами. Хората със северен лунен възел в Овен трябва да уважават другите достатъчно, за да им позволят да усетят онова, което чувстват, и ако не ги помолят за помощ, да ги оставят сами да разрешават проблемите си. По този начин те достигат до едно по-високо ниво на самоосъзнаване.
Освен това хората с лунен възел в Овен могат да започнат по-добре да разбират онова, което се случва с техния партньор, когато леко се отдалечат. Ето защо от особена важност за тях е да имат свое собствено пространство, изпълнено с личните им вещи, което да подсили чувството за тяхната идентичност. Те се нуждаят от място, където да отидат, когато се почувстват прекалено завладени от идентичността на своя партньор - място, където могат да бъдат сами.

Свързани статии

Free Joomla templates by Ltheme