Facebook Страница

Северен възел в Овен - Косвени подходи

Индекс на статията


Косвени подходи
Избягване на конфликти
Хората, родени със северен възел в Овен, понякога са толкова привлечени от спокойствието и хармонията, че избягването на всякакви конфликти неизменно води до разрушаване на връзките им. Те обикновено започват с думите: "Добре, ще бъда един играч от отбора ", и след това предвиждат конфликта, но вместо да го разрешат, когато се появи, те отлагат, докато проблемът не стане много сериозен. Тяхното предизвикателство е да бъдат упорити в непрекъснатото защитаване на собствените интереси и изказване на онова, което протича в душите им. Например, ако една идея ги е развълнувала, те трябва да кажат: "Искам да направя това ", вместо да лъжат или да действат подмолно.
Онова, което ги спира, е техния страх, че имат различна гледна точка, или различна цел от тази на партньора. Те се чувстват заплашени, защото, когато не се справят с този проблем веднага, увеличават различията в своето съзнание като си мислят, че те са много големи и никога не могат да бъдат преодолени. В действителност, ако родените със северен лунен възел в Овен честно разкрият своята позиция от самото начало, тези различия се превръщат във възможности да се свържат по-дълбоко със своя партньор.
Тези хора често отлагат изказването на истината от страх да не увеличат съществуващата разлика в мненията. Ако искат да направят нещо и знаят, че техният партньор ще бъде против, обикновено се опитват да го направят, без другият човек да знае. Когато той открие измяната, разликата в мненията остава и допълнително към нея се добавя нараняването и пробива в доверието. Като не обсъждат ситуацията, те лишават своя партньор от възможността да прояви щедрост и да ги поддържа, когато правят нещо в името на собствения си растеж. В началото една дискусия може да успокои ситуацията, но по-късно ще бъде необходима много работа, за да могат наистина да се поправят щетите във връзката.
Например имах един клиент, който беше пилот на самолет. Като страничен бизнес той доставяше самолети и това много му харесваше. Той искаше да направи една доставка за Турция, но съпругата му държеше да обърне внимание на други семейни ангажименти. Моят клиент знаеше, че тя не иска той да отива на това пътуване, но чувстваше, че трябва да го направи, затова започна да крои планове как да осъществи доставката, без да го обсъжда с нея. И тогава, когато моментът дойде, той каза: "Ами..., аз ще предприема това пътуване ", а жена му отвърна: "Но ние говорихме по този въпрос и ти каза, че няма да заминеш! " Тогава той се изправи лице в лице с факта, че я беше излъгал. И сега, за да замине, трябваше да я накара да се съгласи и да излекува раната й, която се беше появила в резултат на лъжата. Но когато се изправи пред тази ситуация, той се отказа и не замина.
Ето как тези хора често губят възможност да сторят онова, което искат, защото знаят, че разрешаването на комуникативния проблем с техния партньор е по-важен, отколкото онова, което искат да направят. Това връща връзката обратно към хармонията, но те остават с чувства на неприязън, защото още веднъж са пожертвали собствените си желания, за да запазят мира. Ето защо трябва да се стремят всичко да бъде ясно от началото и да позволят на партньора си да види не само онова, което искат да направят, но и защо е важно за тях. Те трябва да седнат с него и да изкажат собствените си желания и страхове.
В този пример моят клиент трябваше да каже на жена си: "Има нещо, което искам да споделя с теб. То е много важно за мен и се тревожа дали ще осъзнаеш колко голямо значение има за моя живот. Притеснявам се, че може би няма да ме подкрепиш и тогава не бих го направил. " Тези думи може да изглеждат манипулативни, но това е едно почтено изразяване на тревогите. След като веднъж са признати, страховете започват да намаляват. След това моят клиент е трябвало да съобщи за посоката, в която желае да поеме, и мотивите си: "Искам да доставя самолет на един клиент в Турция. Това е важно за мен, защото целта ми е да развия свой собствен бизнес и да имам независими доходи. Това е нещо, което ще ме накара да се почувствам вътрешно удовлетворен и ще подобри самочувствието ми. "
След като веднъж партньорът види, че посоката, която човекът със северен възел в Овен иска да поеме, ще даде важни резултати, той може да се възползва от възможността да покаже любовта си и да го подкрепи. Ако партньорът продължава да не подкрепя желанието за независимост на другия, тогава роденият с това разположение трябва да преоцени дали тази връзка наистина позволява индивидуално развитие на двамата партньори.

Свързани статии

Free Joomla templates by Ltheme