Facebook Страница

Северен възел в Овен - Егоизъм

Индекс на статията


Егоизъм
В нашата култура егоизмът се смята за отрицателно качество. Но често се оказва, че родените със северен лунен възел в Овен са развили прекалено безкористността си в миналите животи, затова сега трябва съзнателно да практикуват егоизъм, за да върнат нещата към центъра! Иронията е, че когато предприемат действия, които смятат за егоистични, вярват на себе си и действат в съзвучие с първичните си импулси да правят онова, което ще им донесе щастие и ще им даде сили, по-късно те откриват, че това е било най-доброто решение за всички засегнати.
Може да е трудно за тези хора да поставят себе си на първо място. Например, ако те са на гости и не се чувстват добре, им е необходимо голямо количество кураж, за да кажат:
"Трябва да си тръгвам " или "Може ли да ме закараш до нас? " Те си мислят: "Ако си тръгна, какво ще си помислят другите? Дали не е по-добре да стоя тук, за да не ги затруднявам? " Те се съсредоточават върху другите хора до такава степен, че понякога наистина трябва реакцията на тялото да бъде толкова мощна, че да ги принуди да се замислят за себе си.
Когато родените с лунен възел в Овен забелязват чувствата си и изразяват импулсите си, без да трябва да мислят прекалено, това е добре за всички. В края на краищата никой не може да види цялостната картина на живота. В горния пример може именно нуждата на родения с лунен възел в Овен да си тръгне да измъкне него и партньора му от ситуация, която би довела до сериозен проблем, който никой не би могъл да предвиди. Честните и импулсивни реакции на хората с лунен възел в Овен автоматично могат да внесат справедливост във всяка ситуация около тях. Например те могат да се чувстват неудобно в дадено положение и да кажат: "Поради някаква причина се чувствам разтревожен, не знам защо. " Тогава другият човек може да каже: "Джош, обзалагам се, че когато ти казах..., това събуди тревога в теб. Не беше честно от моя страна. "
Когато родените със северен възел в Овен комуникират по един начин, лишен от конфронтация, това дава на другите шанс да осъзнаят какво правят и да променят поведението си.

Свързани статии

Free Joomla templates by Ltheme