Facebook Страница

Северен възел в Овен - Откриване на собствените сили

Индекс на статията


Откриване на собствените сили
Родените със северен лунен възел в Овен се учат да откриват собствените си сили и да не се отричат от тях, когато се обвързват с другите. Понякога те се плашат, когато видят колко силни могат да бъдат, ако се придържат към собственото си тяло и стоят на здравите основи на своята идентичност. Те все още се чувстват притеснени и се страхуват да изразят себе си. Когато се отказват от собствените си сили, често това е в резултат на страха им да не сгрешат.
Грешките не са проблем за тях. Те се страхуват, че ако сбъркат, рискуват другите да не признават повече силата им. Но ако погледнат към миналото и си припомнят случаите, когато са действали и са грешили, те не са се чувствали по-слаби, защото са се изправяли пак и са откривали нещо ново за себе си. Да проявяват силите си и да отстояват позициите си са по-важни неща за тях от крайните резултати. Те трябва да следват импулсите си и да предприемат действия - това е, което ще им помогне да се чувстват добре. Те са притежатели на собствените си способности и се чувстват добре в живота, когато поемат отговорност. Когато изказват своите нужди на глас и осъществяват идеите си, те се изпълват с жизненост.

Свързани статии

Free Joomla templates by Ltheme