Facebook Страница

РАЗПОЛОЖЕНИЕ НА ПРЪСТИТЕ ЕДИН СПРЯМО ДРУГ

fingerpos

Пръстите се допират плътно: Предпазлив, подозрителен и неконтактен човек.

Пръстите са на еднакво разстояние един от друг:Добре балансиран ум, ще успее във всяка област.
Пръсти, ясно разделени един от друг: Независим човек, свободолюбив.
Голямо разстояние между пръстите: Честност, откритост, доверчивост - почти детинска по характер натура.
Най-голямото разстояние е между палеца и показалеца: Дружелюбност, щедрост.
Най-голямото разстояние е между показалеца и средния пръст: Не се влияе лесно от другите, независим в мисъл и действие.
Най-голямото разстояние е между средния и безимения пръст: В бъдеще няма да има тревоги, безгрижен.
Най-голямото разстояние е между безимения и малкия пръст (I): Независим и оригинален ум.
Малкият пръст е доста отделен от останалите (II):Трудности във взаимоотношенията, изолираност, отчужденост.

 

Свързани статии

Free Joomla templates by Ltheme