Facebook Страница

СФЕРИ НА РЪКАТА

сфери на ръкатаХиромантите определят четири основни сфери на ръката, всяка от които е свързана със специфична страна на индвидуалността.

A. Активна сфера на духовността. Отнася се до интимните отношения и сексуалността.
Б. Активна сфера на материалното. Отнася се до положението в обществото и отношенията със заобикалящия свят.
B. Пасивна сфера на духовността. Отнася се до подсъзнателното.
Г. Пасивна сфера на материалнот

A. Активна сфера на духовността. Отнася се до интимните отношения и сексуалността.

Б. Активна сфера на материалното. Отнася се до положението в обществото и отношенията със заобикалящия свят.

B. Пасивна сфера на духовността. Отнася се до подсъзнателното.

Г. Пасивна сфера на материалнот

 

 

Свързани статии

Free Joomla templates by Ltheme