Facebook Страница

Гадаене на длан - 3 част

palmistry1_astro_if

Хиромантията има връзка с астрологията. Подобно на знаците на зодиака, които са разделени на четири групи, всяка с три подгрупи, съответстващи на четирите природни стихии, съвременното тълкуване на формата на ръката е основано също върху четири типа ръце.
Астрологичната връзка между тях става по-ясна от названията на пръстите - имена на римски богове,
които в повечето случаи са и наименования на планети, характеризиращи някои от отредените им свойства.
Показалецът е пръстът на Юпитер — на царя на боговете е отреден най-важният пръст. По него могат в голяма степен да се определят външните, обществените тенденции в развитието на личността: амбиция, изгледи за успех, жизнена енергия.

Средният пръст е пръстът на Сатурн и ако е голям, добре развит, разкрива наличието на сатурнови свойства в характера - сериозност и меланхолия.
Безименият е пръстът на Аполон (астрологично - на Слънцето) и по него съдим за духовната същност на човека.
А кутрето е на Меркурий и то разкрива много за човешките взаимоотношения. Гадателите на длан оглеждат формата на пръстите, тяхната гъвкавост и разположението им един спрямо друг. Те тълкуват по отделните им части, или „фаланги". Затова не бива да забравяте,
че общият поглед върху ръката е много важен. Например при четвъртит пръст с невъзлести ставни връзки склонността към размисъл, която разкрива неговата форма, се уравновесява от невъзлестите ставни връзки - те означават импулсивна натура. Това съчетание е
присъщо за личност с изявена интуиция.
При островърхите пръсти с възлести стави имаме двойно потвърждение за импулсивност - вероятно става дума за личност, която изобщо не разсъждава, преди да се втурне в начинание. За много хироманти на длан палецът е точно толкова важен, колкото гадаенето по
всички пръсти заедно.
Някои гадатели на длан в Индия са дори известни с това, че базират тълкуванията си само до изписаното на палеца и не обръщат внимание на останалите части на ръката! Палецът не носи името на бог (макар че понякога се свързва с първия дом в
хороскопа), но е важен показател за равнището на жизненост или за жизнената енергия. Колкото по-голям е палецът, толкова по-жизнена и енергична е личността, особено ако е съчетан с добре развит показалец.
Всяка фаланга има свое значение — първата (на която е нокътят) се отнася до волята, а втората — до логиката.
Подобно на другите пръсти, палецът също има три фаланги, но третата е обвита в месеста възглавничка, която преминава в дланта. Тя се отъждествява с другите изпъкналости на ръката, с възглавничките, които наричаме хълмове.

 

Свързани статии

Free Joomla templates by Ltheme