Facebook Страница

ТРАДИЦИОННА КЛАСИФИКАЦИЯ НА ТИПОВЕТЕ РЪЦЕ

1. Първична. Плътна, широка ръка с къси пръсти. Чо век с муден ум, вероятно груб и земен.
2. Четвъртита (или практична). Четвъртита длан сшироки и груби пръсти. Човек практичен, обикновен, трудно приспособим, неинтелектуален.
3. Лопатовидна. Ръка във формата на лопата с прави пръсти. Амбициозна и енергична натура, независима, непостоянна, с не особено изразен интелект.

4. Философска. Ръка с широка длан и възлести пръс ти. Логично мислещ, предпазлив човек, дълбокомис лен и съсредоточен във вътрешния си мир, ум, по-ско ро аналитичен, отколкото надарен с въображение.
5. Артистична (или конична). Дълга, гъвкава ръка с тънки пръсти. Чувствителна, съзидателна натура, по вече импулсивна, отколкото методична.
6. Идеалистична (или душевна). Още по-дълга и по нежна ръка. Човек, доста отдалечен от жестоката дей ствителност, мечтател, мистик, естет.
7. Смесена. Често срещан, макар и не съвсем опреде лен тип, тъй като почти никоя ръка не съответства точ но на горепосочените. Повечето ръце комбинират два или повече от описаните типове, същото важи и за човешкия характер.

classic_hand1

classic_hand2

Свързани статии

Free Joomla templates by Ltheme