Facebook Страница

Гадаене на длан - 1 част

hand_intro
Всъщност този израз не е съвсем точен, защото в случая гадателите не използват само дланта. Специалистите предпочитат сложни термини като „хирогномия",

„хирология" или дори „хиромантия" — всички произхождат от гръцката дума cheir, която означава ръка.
Както и да се нарече, гадаенето на ръка води началото си от убеждението, че човек държи бъдещето в ръцете си.
Открай време хората се интересуват от онова, което е изписано на ръцете им - отпечатъци от длани са открити в пещерни рисунки от каменната ера. Макар досега да не е открито материално доказателство в подкрепа на теорията им, много практици твърдят, че гадаенето на длан води началото си от древните египтяни, от халдейците, шумерите и вавилонците. Изглежда, гадаенето на длан се е появило на изток и се е разпространило на запад, вероятно пренесено от циганските племена. Най-ранните доказателства на
изток са открити в индийската литература от ведическия период (ок. 2000 г. пр. н. е.), а на запад - в произведенията на Аристотел (384-322 г. пр. н. е.): и двата източника обаче съдържат твърде много от устните предания, които имат богата история. Историческото
развитие на гадаенето на длан е изпълнено с превратности — през седемнайсети век например то било изучавано в германските университети в Лайпциг и в Хале, а по същото време в Англия то било обявено
извън закона и се смятало за магьосничество.
Защо се гадае точно по ръцете? . Защото по тях има хиляди нервни окончания, които пряко ги свързват с мозъка, и така по нервите постоянно се прехвърлят импулси в двете посоки. Поради това се смята, че линиите и знаците на ръцете ви са отражение на вашата индивидуалност и показват физическото и емоционалното ви състояние. Гадателите на длан винаги са знаели това
интуитивно, а днешните учени намират доказателства в подкрепа на тази теория. Някои генетици и психиатри вече използват анализа на ръката, за да поставят поточна диагноза за редица физически или душевни страдания.
Мястото, откъдето трябва да се започне с гадаенето на длан, е цялата ръка. Или всъщност - и двете ръце, тъй като се смята, че лявата ръка показва заложбите, с които сте роден, а дясната разкрива индивидуалната ви природа и какво произтича от нея в настоящето и в бъдещето. Ако обаче сте левак, правилото се прилага в обратен вариант. Различията между двете ръце показват посоката, която човекът е поел в живота, и влиянието на годините върху него.
Основно правило при гадаенето на длан, както и при всички други форми на предсказване на бъдещето, е прилагането на комплексен подход. Не смятайте, че можете да направите характеристика на човека и неговите заложби само по формата на ръката или по някой отделен елемент. Редно е да огледате всички означения и да прецените доколко един фактор балансира или компенсира друг, доколко отделни елементи са подчертани, а други липсват и тъй нататък.
Това важно правило обяснява защо добрите гадатели на длан рядко правят категорични, недвусмислени изказвания от рода на „следващата година по това време ще си богат" или „остават ти още шест месеца живот".
В тази всеобхватна дейност значение имат твърде много фактори. Те не могат да се тълкуват опростено, както поличбите в народните вярвания или категоричните твърдения в публикуваните във вестниците хороскопи. При систематизиране на всички подробности се получава предполагаем модел, комплекс от тенденции, където пред определението, фаталната съдба, има незначително присъствие. Във всяко тълкуване, подобно на всяко човешко същество, има и добро, и лошо.
Когато правите своите тълкувания, трябва да помните още няколко неща.
Първо, внимавайте. На истинската ръка рядко има изписани такива ясни знаци, каквито са показани на илюстрациите тук, и вие ще трябва да изучите много ръце, преди да се уверите напълно, че действително отличавате подробностите.
Второ, трябва да сте непредубедени. Не правете прибързани заключения за характера на ръката, защото тогава може да се поддадете на изкушението да пренебрегнете други подробности или несъзнателно да преиначите значението им, когато те не отговарят на вашите твърде прибързани заключения. Изграждайте ги бавно, отмятайте всяко противоречие, отклонение и нелогичност.
Трето, помнете, че трябва да свържете всички подробности в цялостна, балансирана картина, и тогава дайте вашето тълкуване. Повечето хора прекарват живота си сравнително добре - възходът и сривовете, доброто и лошото намират баланс. Опитайте се да откриете подобно равновесие и във вашето тълкуване.
И накрая, не забравяйте твърдението на хиромантите, че съдбата, която разкрива ръката, не е точно определена и предрешена. Линиите и знаците могат да се променят за определен период, както очевидно може да се променя и дебелината на пръстите и на хълмовете. Затова добрите знамения или лошите поличби могат да възникват и да изчезват.

Свързани статии

Free Joomla templates by Ltheme