Facebook Страница

Тасеография- гледане на кафе - основни образи

Индекс на статията

Някои гадатели смятат, че миналите събития са изра­зени във фигурите вляво на дръжката, а бъдещите -вдясно. По-често обаче времето се разпределя верти­кално. Събитията от настоящето или от близкото бъ­деще са около горния ръб, а по-далечно бъдеще е отра­зено откъм дъното. Дъното на чашата е наистина „дъ­но" и показва лошата съдба.

Помнете, че трябва да вземате предвид размерите, пропорциите, местоположението и яснотата на фигур­ките. Важна е цялата комбинация от знаци - те не трябва да се тълкуват поотделно. Както и при много други форми на предсказване на бъдещето, вашето тълкуване трябва да се отнася до цялата картина, а не само до отделни нейни части.

Не се притеснявайте, ако първоначално не можете да различите фигурите и имате трудности с откриването им. Смята се, че ако позволите на ума да се рее свобод­но и се оставите на интуицията и въображението си, скоро ще почувствате как възприятието ви се изостря и обогатява.

Разположение на фигурите в чашата

A. Настояще или близко бъдеще.
Б. По-отдалечен период от време.

B. Сектор на нещастие.

Г. Този, на когото се гледа.

Д. Нещо си отива.

Е. Нещо се задава.

cups2

 

Свързани статии

Free Joomla templates by Ltheme