Facebook Страница

Тасеография- гледане на кафе - основни образи - К

Индекс на статията

к

Камбана. Неочаквани новини. Близо до горния ръб на

чашата - повишение, близо до дъното - тъжни новини,

две камбани - радост, няколко камбани - женитба.

Камбанария. Отлагане, лош късмет.

Камила. Полезни новини.

Кана. Добро положение, добро здраве.

Каруца. Успех в бизнеса.

Каскет. Предстоят неприятности - внимавайте.

Катарама. Задават се разочарования.

Катедрала. Край на тревогите.

Катерица. Благоденствие след трудни времена/

Катинар. Отворен - изненада, затворен - предупреж­дение.

Кафеник. Лека болест.

Качулат папагал, какаду. Неприятности сред приятели.

Квадрат. Символ на защита, спокойствие, мир. Или обратното - ограничения, пречки.

Кенгуру. Хармония вкъщи.

Кинжал. Прибързаност, предстояща опасност, враго­ве кроят заговор.

Кит. Успех в бизнеса.

Китара. Щастие в любовта.

Клетка. Предложение.

Клетка за птица. Пречки, свади.

Клонче. С листа - раждане, без листа - разочарование.

Ключ. Нови възможности, отварят се врати. Кръсто­сани ключове - успех, два ключа близо до дъното -грабеж.

Ключалка. Пазете се от лекомислен.

Книга. Отворена - очакват ви действия във връзка със

закона, бъдещ успех, затворена - отлагане, трудно

учение.

Ковчег. Лоши новини.

Коза. Заплаха от врагове, новини от моряк.

Кокошка. Щастие и блаженство вкъщи.

Кола. Добра съдба.

Колело. Пълно - добра съдба, спечелен успех, счупе­но - разочарование, близо до ръба на чашата - неочак­вани пари.

Колона. Издигане, успех, високомерие, безочливост.

Комета. Неочакван посетител.

Комин. Скрити рискове.

Компас. Пътуване, смяна на работата.

Кон. Галопиращ - добри новини от любовник, главата

на кон - любовна връзка.

Конник. Бързи новини.

Кораб. Успешно пътуване.

Корона. Почести, успех, сбъдване на желание, наслед­ство.

Коса за трева. Опасност.

Костенурка. Критика.

Котва. До ръба на чашата - успех в бизнеса и в лю­бовните връзки, в средата на чашата - успешно пъту­ване, на дъното - социален успех, неясна - очаквайте трудности.

Котка. Свада, измама, неискрен приятел.

Кошница. Ако е празна - парични неприятности, ако е пълна - подарък; близо до дръжката - бебе, близо до горния ръб на чашата - имущество, богатство, пълна с цветя - успех в обществото, заобиколена с точки -неочаквани пари.

Крака. Важно решение.

Криле. Послания.

Круша. Сопокойствие, финансово облекчение.

Кръг. Успех, женитба. С точка - бебе, с чертички наоколо - усилията срещат препятствия.

Кръст. Жертвоприношение, неприятност, лошо здра­ве. В правоъгълник - неприятностите са осуетени, два кръста - дълъг живот, три кръста - голямо пости­жение.

Кула. Възможност, разочарование.

Купа. Награда за усилие.

Купа сено. Мисли, преди да действаш.

Купел. Раждане.

Кутия. Отворена - любовните неприятности са отми­нали, затворена - загубеното ще бъде намерено.

Куфар. Дълго пътуване, съдбоносни решения.

Куче. Добри приятели. Ако тича - добри новини, радостни срещи, близо до дъното - приятел е в беда.

Къща. Сигурност.

Свързани статии

Free Joomla templates by Ltheme