Facebook Страница

Тасеография- гледане на кафе - основни образи - Л

Индекс на статията

л

Лампа. До дръжката - пари, до горния ръб - празнен­ство, по страните на чашата - лична загуба, на дъно­то - отложено светско събитие, две лампи - два брака.

Лебед. Постепенен напредък, спокоен живот.

Леген. Притеснения вкъщи. Ако е счупен - сериозни притеснения.

Легло. Мудност, леност.

Леопард. Новини от пътуване.

Лешояд. Загуба, кражба.

Линии. Прави и ясни - напредък, пътуване, вълнооб­разни - несигурност, разочарование, наклонени - про­вал в бизнеса.

Лисица. Лъжовен приятел.

Листо. Благоденствие, добра съдба.

Лице. Едно лице - промяна, неуспех, няколко лица -

забава.

Ловджийски рог. Необходима е усилна работа.

Лодка. Посещение от приятел, сигурен подслон.

Локомотив. Новините бързат към вас.

Лопата. Усърдната работа води до успех или избягвай­те да вземате страна.

Лопата за смет. Странни новини за приятел.

Лула. Мисли, разрешаване на проблем, запазване на

непредубеденост.

Луна. Пълна - любовна връзка, първа четвърт - нови проекти, последна четвърт - съдбата отива на зле, не­ясна - депресия, заобиколена от точки - брак по сметка.

Лъв. Влиятелни приятели.

Лъжица. Щедрост.

Лък, лък и стрела. Скандал, клюка.

Лястовица. Решителност, неочаквани пътувания.

Свързани статии

Free Joomla templates by Ltheme