Facebook Страница

Тасеография- гледане на кафе - основни образи - Н

Индекс на статията

н

Накити. Подарък

Наковалня. Добросъвестно усилие.

Напръстник. Промени вкъщи.

Нарцис. Голямо щастие.

Насекомо. Дребните проблеми скоро ще бъдат пре­одолени.

Нож. Прекъснати отношения. Близо до дръжката -развод, на дъното - съдебни процеси, кръстосани но­жове - спорове.

Ножица. Спорове вкъщи, раздяла.

Нокти на граблива птица. Скрит враг.

Ноти. Добра съдба.

Свързани статии

Free Joomla templates by Ltheme