Facebook Страница

Тасеография- гледане на кафе - основни образи - Я

Индекс на статията

я

Ябълка. Постижение в бизнеса.

Ядец. Изпълняване на желание.

Яйце. Благоденствие, успех - колкото повече яйца, толкова по-добре.

Яка. Зависимост от други за успех и щастие.

Ярем. Намирате се под чуждо господство.

Ястреб. Неочаквана опасност, ревност.

Яхта. Удоволствие.

Свързани статии

Free Joomla templates by Ltheme