Facebook Страница

Тасеография- гледане на кафе - основни образи - В

Индекс на статията

в

Ваза. Приятел в нужда. Вана. Разочарование.

Везни. Съдебен процес. Уравновесени - справедли­вост, неуравновесени - несправедливост.

Венец. Предстоящо щастие.

Верига. Годеж или женитба.

Ветрило. Флирт, неблагоразумие.

Ветропоказател. Трудност, нерешителност.

Вила за сено. Свади.

Вилица. Неискрен приятел, ласкател.

Влечуги. Подъл приятел.

Водопад. Благоденствие.

Врата. Странно произшествие.

Вулкан. Необуздани емоции.

Вълк. Ревност, егоизъм.

Въпросителна. Колебание, предпазливост.

Вятърна мелница. Успех в бизнеса, постигнат по-ско­ро чрез усърдна работа, чрез ум.

Свързани статии

Free Joomla templates by Ltheme