Facebook Страница

Тасеография - гледане на кафе - обобщение

Тасеография - интродукция

 

 ttasseography

Гадаенето на чай (тасеография) вероятно води начало­то си от древен Китай. Там имало обичай да се врачува по повърхността на камбаните, а обърнатите чаени ча­ши без дръжка наподобяват малки камбанки. Така ча­шите за чай започнали да се свързват с гадаенето на камбана и формите, образувани от чаените листенца в тях, придобили пророческо значение. Разбира се, ако не искате на чай, можете да гадаете и по утайката, която остава на дъното на чашата за кафе, или по утайката на която и да било друга напитка -римляните например гадаят по утайката на червеното вино. Поради това, че зависят както от личността, така и от случайността, формите, образувани от утайката, са били смятани за много важни при предсказване на бъдещето, независимо какво е било съдържанието на чашата..

Гадаене по разтопен метал или на восък

Някои общества използвали други методи, за да създават свои символи на гадаене. В средновековието изливали разтопен калай или олово в студена вода и от тях се образували различни форми. Този метод, наречен гадаене по разтопен метал, бил междинен в опитите на алхимиците да превърнат цветните метали в злато, както се вижда на илюстрацията (вдясно). По-безопасна алтернатива на оловото е восъкът. Разтопеният восък се излива в плитка чиния със студе­на вода и се гадае по формите. Това гадаене било мно­го популярно през XVIII век, когато писмата се запе­чатвали с восъчен печат. То все още се практикува от жреците на вуду, чиито гадания с восък продължават от смрачаване до зазоряване.

 


Гадаене по утайка от кафе
:

Изпивате почти цялата чаша с непрецедено кафе, завърта­те чашата и я обръщате в чинийката. Другият вариант е да изсипете утайката от кафето на чиста бяла чиния, да за­въртите чинията по посока на часовниковата стрелка, така че течността да се излее, а утайката да образува фигури. Разпознаването и тълкуването на символите е както при чаените листенца.

Свързани статии

Free Joomla templates by Ltheme