Facebook Страница

Гадаене на зарове

Заровете съществуват поне от 2000 г. пр.н.е. Те са били много популярни, а също и сега в различни варианти по целия свят. Някои зарове са били неотменна част на много игри, обикновено на игрите с жетони или чипове, с тях се е залагало - „късметлии“ зарове, изработени специално за измама, са били открити в древните гробници в Египет и в Далечния изток. Гадаенето на зарове произхожда от пророкуването чрез хвърляне на жребий. Хвърлянето на кокалчета е един от начините на хвърляне на жребий, а кокалчетата са най-непосредствените предшественици на заровете, известни днес. Това са малки кости от глезена на овца или агне и тъй като имат четири лесно различни повърхности, са удобни за хвърляне - на всяка страна може да се придаде определено значение. Кокалчетата са били използвани в древна Гърция и Рим и са се запазили като една от най-популярните форми, предшестващи заровете до X век. Заровете са били изработвани в различна форма и големина, понякога броят на стените им стигал 20. В миналото ги правели от дърво, от слонова и друга кост, но понякога и от скъпи материали, тъй като се смятало, че те усилват силата на заровете. Съвременните зарове обикновено са кубчета от пластмаса. В западните страни стандартно се номерират така, че 1 е на противоположната страна на 6, 2 - на пет, 3 - на четири, но в различните части на света се използва различно номериране.
 
zaroveA. Кокалче
Б. Древен египетски зар
B. Етруски зарове
Г. Римски дълъг зар, белязан с malest (лош късмет) на едната страна
Д. Римски зар с 14 страни
Е. Зар във формата на
шестостенна статуетка
Ж. Азиатски продълговати
зарове
 
Гадаене на зарове
 
Някои хора смятат, че заровете трябва да се хвърлят за друг, а не за предсказване на собственото бъдеще. Според други заровете трябва да се хвърлят в пълна тишина, а трети твърдят, че студеното време и спокойната атмосфера са най-добрите условия за успешно гадаене.
 
Най-разпространеният съвременен метод е да се очертае кръг с диаметър 30 см на маса или друга плоска повърхност. Хвърлете заровете с ръка или от чаша, така че да попаднат в кръга. Ако заровете паднат вън от кръга, хвърлете ги отново. Ако се случи втори път, оставете заровете и почакайте по-благоприятен случай - не ги хвърляйте трети път.
Съберете цифрите от трите зара и погледнете какво е значението на получилото се число. Всеки зар, който падне извън кръга, не се зачита. Ако единият падне отвън, съберете цифрите от другите два, но помнете, че зарът извън кръга може да означава осуетяване на плановете ви. Ако два зара паднат отвън, може би се задава неприятност или скандал. Ако зар падне на пода, предстоят тревоги, два зара на пода означават сериозна неприятност. Ако един или повече зарове паднат извън кръга, а заровете в кръга показват по-малко от три, не може да се гадае - врачува се само с число от три до 18.
Ако някое число се повтори, това означава, че на път е важна вест. В редките случаи, когато един зар попадне върху друг и се задържи там, вероятно ще получите подарък - ала трябва да сте нащрек както в професията, така и в любовта.
 
 
Хвърляне на кокалчета
 
Днес това е форма на врачуване с използването на два зара, но първоначално са се използвали чифт кокалчета (вероятно от лява и от дясна кост от глезена на овца или агне). Този метод ви позволява да използвате зара в отговор на конкретен въпрос.
Съсредоточете се върху въпроса и хвърлете зара в кръга. Съберете числата от двата зара и се консултирайте със списъка от отговори. Ако един от заровете падне извън кръга, той не се взема предвид.
Едно. Да.
Две. Не.
Три. Внимавайте.
Четири. Проявете благоразумие.
Пет. Добър късмет.
Шест. Напълно естествено.
Седем. Вярвайте.
Осем. Проявете търпение.
Девет. Сигурно.
Десет. Съмнително.
Единайсет. Глупост.
Дванайсет. Шанс.
 
 
ГАДАЕНЕ ПО СБОР
 
Три. Изненада или неочаквани новини може би са на път. Във всички случаи предзнаменованието е благо-приятно.
Четири. Разочарование и силно неприятно усещане, вероятно също късмет.
Пет. Желанията ви ще се сбъднат, но може би неочаквано. Непознат може да донесе щастие.
Шест. Загуба и нещастие, може би се отнася до пари и делови въпроси.
Седем. Ще преживеете неуспехи и може би ще бъдете нещастни заради скандал или клюка - внимавайте.
Осем. Влиянията отвън са силни и можете да станете жертва на неоснователно обвинение или несправедливост.
Девет. Щастливо число за любов и женитба. Можете да очаквате помирение и опрощение след скандал.
Десет. Силно предсказание за раждане, щастие у дома, напредък или делови успех.
Единайсет. Раздяла, може би с някой, който ви е много близък. Възможна е болест.
Дванайсет. Ще дойдат добри новини, може би с писмо, и ще трябва да се посъветвате, преди да отговорите.
Тринайсет. Това мрачно число предсказва скръб и тъга, която може да продължи много дълго.
Четиринайсет. Приятел ще ви помогне или може би ще срещнете нов обожател или непознат, който ще ви стане добър приятел.
Петнайсет. Трябва много да внимавате, може би ще се изкушите да извършите нещо непочтено.
Шестнайсет. Това число предсказва пътуване - предзнаменованието за пътуването е много добро.
Седемнайсет. Промяна на плана може да настъпи за-ради човек от чужбина или някой, свързан с вода.
Осемнайсет. Това число е най-доброто предзнаменование от всички, носи успех, благосъстояние и щастие.
 
Гадаене за конкретни неща
 
zarove krugВъзможно е да се правят конкретни предсказания, като кръгът се разделя на 12 еднакви части, както е показано на илюстрацията. Общото число от сбора на заровете се отнася до конкретния сектор, където са попаднали заровете. Може да се прави конкретно предсказание за всеки сектор, като се тълкува по числото на попадналия в него зар. Ако два или три зара попаднат в един и същи сектор, това прави предсказанието по-силно. Тълкувайте числата на отделните зарове както е посочено и обединявайте тези значения с предишните си тълкувания, за да получите обща картина за бъдещето.
 
Едно. Всичко е благоприятно, но не забравяйте общото предсказание.
Две. Успехът ви зависи от приятели.
Три. Чудесно предзнаменование за успех.
Четири. Разочарование и неприятност.
Пет. Добър признак.
Шест. Несигурност.
Сектори в кръга
A. Следващата година.
Б. Парични въпроси.
B. Пътувания.
Г. Дом.
Д. Настояще.
Е. Здраве.
Ж. Любов и брак.
3. Проблеми, свързани със закона.
И. Настоящо душевно състояние.
Й. Работа и кариера
К. Приятели.
Л. Врагове.

Свързани статии

Free Joomla templates by Ltheme