Facebook Страница

Вселенски Закони


Умът, подобно на по-вечето метали може да бъде видоизменян, от състояние в състояние, от една степен в друга, от условие в условие, от една полярност в друга, от една вибрация в друга. Истинската херметическа трансмутация е една практика, един метод, едно ментално изкуство.

Отвъд Космоса, Времето, Пространството и всичко, което се движи и променя, е намира Истинската Субстанция, Фундаменталната Истина.

Това, което  образува Фундаменталната Истина, истинската Субстанция, е отвъд всичките определения, но мъдрецът я нарича Цялото.

На неговата същност Цялото е непознаваемо, непознаваемо за съждението и оценките на ума, трябва да бъде прието с уважение.

Вселената е ментално съзидание, съдържаща се в ума на Цялото.

Тази цялостност създава в безкрайният си разум безбройни Вселени, които съществуват еони от време, и така цялото за Него, съзидателността и развитието, упадъка и смъртта на един милион вселени, не означава нещо по-вече от един миг.
Умът определя границите, той е матрицата на Космоса. В умът на Бащата-Майка, децата са у дома си.
Няма никой без баща и майка във Вселената.
Човекът опознавайки относителната нереалност на Вселената, си представя, че може да предизвика нейните закони. Това не е  безполезно и глупаво.
Истинският мъдрец, познавайки природата на Универсума, използва закони срещу законите. По-висшите срещу по-низшите. И посредством алхимията трансмутира, нежеланото, в нещо по-ценно и по този начин, постига триунф.
Майсторството се състои в това, не са ненормални мечти, въображение или фантастични образи, а мъдрото използване на висшите сили срещу низшите.
Вибрирайки все по възвишено. Трансмутацията е оръжието на Мъдреца.
Защото, ако е вярно, че всичко се намира във всичко, тогава всичко се намира във всичк неща. Който може това да разбере, е постигнал голямо знание.
Нищо не  е статично. Всичко се движи, всичко вибрира.

Всичко е двойнственно. Полярно. Всичко нещо има своята противоположност. Подобните и несходните са едно и също. Противоположните са идентични по природа, различават се само в степента си. Крайностите се допират. Всичките истини, са половинчати. Всички парадокси могат да се помирят.

Притежаването на знание, ако не е придружено с изразяване и демонстрация на практика и дело, е същото като да заровиш ценни метали, нещо безполезно и не нужно. Законът за употребата е Универсален. Който върви против него ще страда защото влиза в конфликт със силите на природата.

За да промените вашата характеристика или ментално състояние, променете вашата вибрация.

За да премахнете една степен на нежелана вибрация, работете с принципа на полярността, концентрирайте се в обратният полюс. Нежеланото умира при смяна на полярността.

Умът така както металите и елементите може да се променя.

Мъдрецът служи на възвишеното, но командва низшето. Подчинява се на законите, които са над него, но на свой собствен план и тези,, които са под него управлява и командва. Въпреки, че правейки го съставлява част от самият принцип без да му се противопоставя.  Мъдрецът се потопява в закона. И разбирайки неговите вълни оперира с тях, вместо да бъде сляп роб. Подобно на добър плувец, отива от тук до там, според волята си, вместо да се остави да бъде повлечен от течението. Без съмнение плувецът, мъдрецът и невежата са всички подчинени на закона.
Онзи, който това разбере, е намерил правилният път към Мъдростта.

Превод:
Free Spirit

Свързани статии

Free Joomla templates by Ltheme