Facebook Страница

Закон за Минималното Съпротивление

без усилия

В природата всичко функционира без усилие и с лекота, благодарение на интелигентността заложена във всичко, благодарение на заложената любов и хармония. И когато овладеем силите на хармонията , радостта и любовта, ние създаваме  успех и добро материално състояние за себе си без усилия.

Ще приложа закона за Минималното Съпротивление в сила обещавайки си да следвам следните стъпки:
1. Ще се науча да бъда възприемчив. Днес ще приемам хората, ситуациите, обстоятелствата и събитията – такива каквито ми се случват. Ще знам че моментът се сучва така както трябва, защото цялата вселена е такава, каквато трябва. Няма да се боря с цялата вселена, борейки се срещу този момент. Напълно ще приемам нещата. Ще ги приемам каквито са в момента, а не такива каквито искам дабъдат.
2. Приел нещата такива каквито са, ще поема отговорност за ситуацията си и за всички събития, които виждам като проблеми. Знам, че да поема отговорност, означава да не виня никого и нищо за ситуацията ми (включително и себе си) . Знам също, че всеки проблем е една скрита възможност и тази осъзната готовност, ми позволява да взема всеки еидн момент и да го трансформирам във нещо полезно.
3. Днес съзнанието ми ще остане в състояние на Незащитеност. Ще премахна нуждата да защитавам гледната си точка. Няма да изпитвам нужда да убеждавам другите в гледната си точка. Ще остана отворен към всички гледни точки без да се привързвам към нито една от тях.
Източник: www.chopra.com , Превел: Николай Зунов

Свързани статии

Free Joomla templates by Ltheme