Facebook Страница

Различните видове йога

Между осемте най-известни пътища (степени, форми) на йога, се­дем са по-специални за индий­ския дух: матра-йога, лайа-йога, шива-йога, инана-йога, бхакти-йога, карма-йога. Отделно от всички и често служейки им за основа е хата-йога.

хата йога

Хата-йога е накратко само познаването (ов­ладяването) на физическите способи, чрез които може да се достигне до една съвършена уравно-весеност на телесните функции и до по-съвър­шен духовен живот. Тези физически способи, практикувани от най-далечна древност, са „аза-ните".

„Азана" или позата е описана в древните тек­стове като „стабилна и приятна". Това факти­чески е едно статично положение, без напреже­ние, чрез което се стига до забрава на собстве­ното тяло, забрава, която е в основата на всяко духовно спокойствие.


Свързани статии

Free Joomla templates by Ltheme