Facebook Страница

Въведение в медитацията - Отговори на най-често задаваните въпроси

Индекс на статията

Медитацията вероятно е възникнала съвсем естествено, когато човек, почивайки си и размишлявайки, е започнал да си задава въпроси като “Кой съм аз и каква е връзката ми с живота?” Много хора с огромно удоволствие откриват, след като са обучени в процеса на медитация, че са изпитвали подобно усещане от години. Някои форми на молитвата, медитацията и съзерцанието са познати и се използват от векове. Християните, които са били съветвани да бъдат смирени и да се уповават на бога, държат в ръцете си ключа към успеха в медитацията. Специфичните техники са еволюирали като резултат от опитите на хората да създадат идеалните интелектуални и емоционални предпоставки за проясняване на самосъзнанието. Методите за концентрация и релаксация служат за предпоставка за вътрешното самоизследване. Всеки метод, който служи на индивида, е полезен за него.

Тези, които предават традицията като учители йога, могат да проследят духовното си наследство назад през хилядолетията до времето, когато първите гадатели са откривали и усъвършенствали най-подходящите техники за освобождаване на съзнанието и внасяне на порядък в човешкия мозък. Съвременните знания за медитацията и нейните методи дължим на същата тази традиция. Аз не препоръчвам на хората от западните страни незабавно да решат, че трябва да възприемат източните обичаи, за да имат успех в медитацията. Аз само твърдя, че ние като духовни същества, работещи чрез съзнанието, ние всички имаме един и същ произход. Нашият дом е вътрешното ни пространство. Техника, която работи за разумно същество, независимо от културната й принадлежност, например, си е лична работа на всеки и не предопределя успеха в процеса на медитация. Религиозната принадлежност на човек също си е негова лична работа и от нея не зависи дали той ще постигне или няма да постигне успех в медитацията. Това, което е важно според мен, е свободното приемане на проблясъка на истината (относно природата на нашето аз, разума и вселената), където и по света да се появи тя. Според обективните философи информацията, която имаме сега относно техниките на медитация и самоанализ, е открита от хора, които са размишлявали върху големите въпроси на живота. Тази разбулена истина е известна като веда. Ведите, т.е. откритията (от санскрит) се считат за свещени текстове или сборници от открития. Но действителния произход на истината е полето на чистото съзнание, от което всяко нещо идва и където, евентуално, всяко нещо ще се върне. Човекът се е стремял към истината още от появата си на планетата. Основните истини са се предавали от поколение на поколение чрез вербални инструкции и чрез великите свещени текстове на човечеството. Истината не трябва да принадлежи на отделна личност или група, тя възниква в ума на човек, който е отворен и чувствителен към нея.

На запад медитация се преподава основно от учителите на Новото мислене. Специфичните инструкции са въведени от учителите по йога. Парамаханда Йогананда основа фондация за преподаване на йога и много хора го последваха в преподаването на методите за медитиране. Един от най-известните учители от последните години е Махариши Махеш Йоги, който популяризираше използването на мантра като техника за медитация. Няма смисъл да бъдат сравнявани учителите по медитация, тъй като всички те знаят, че тяхната специфична мисия е да дефинират целта според потребностите на индивида и според достиженията на всеки етап от еволюцията на човечеството.

Свързани статии

Free Joomla templates by Ltheme