Facebook Страница

Въведение в медитацията - Съвети за балансиран живот - Да бъдем чисти, правдиви и честни

Индекс на статията

Да бъдем чисти, правдиви и честни

В хармония ли са нашите мисли, чувства и постъпки? Ако се опитваме да мислим и изглеждаме позитивни, а вътрешно се чувстваме несигурни, то тогава ние не сме искрени със себе си. Идеалният случай би бил да проявяваме разбиране, да мислим открито и честно, да общуваме пълноценно и да бъдем напълно отворени и чувствителни на всички нива. Когато мислите, чувствата и действията са съгласувани, ние сме в състояние да функционираме с пълен капацитет. Това имаме предвид, когато казваме, че човек е самореализиращо се същество.

Свързани статии

Free Joomla templates by Ltheme