Facebook Страница

Въведение в медитацията - Съвети за балансиран живот - Осъзнато изследване на естеството на живота

Индекс на статията

Осъзнато изследване на естеството на живота

Всички хора в определен период на живота си задават съществени въпроси. Кой съм аз? Какво е бог? Какво въобще е живота? Да си поставяш такива въпроси с предварителното очакване, че си в състояние да отговориш, е чиста съзерцателност. Съзерцателността се различава от медитацията. Медитацията е овладяване на чистата сетивност. Съзерцателността е изследване на някои аспекти от живота или природата с цел да знаеш. Когато размишляваме, в съответното време вътре нещо просветва. Не винаги можем да обясним на другите как или защо знаем – но знаем. Подкрепа на нашето собствено знание можем да получим от свещените ръкописи или от някой, който вече е имал просветление. И ако нашите знания се нуждаят от затвърждаване, можем да изследваме най-съкровените си интуитивни чувства: можем да се запитаме дали това,което ни се струва, че знаем, е наистина вярно. Става дума за вътрешното ни аз, а не за онзи пласт на съзнанието, който се удовлетворява от капризи и фантазии.

Въпреки липсата на време, всеки ден четете внимателно предпочитани от вас текстове от Библията или друга религиозна книга. Заедно с всекидневното практикуване на медитация, такова четене е най-доброто преживяване и, едновременно, внимателна и приятна подготовка. Не след дълго съзнанието ви ще се отвори, сякаш сте пропуснали послание свише направо в душата си.

Свързани статии

Free Joomla templates by Ltheme