Facebook Страница

Въведение в медитацията - Какво става по време на медитация

Индекс на статията

Ако използвате мантра или долавяне на вътрешен звук или вътрешна светлина, вие ще преживеете отдръпване от сетивните възприятия. Вниманието ви ще се насочи назад към източниците на вътрешния ви живот. Ще престанете да усещате обкръжението си и смътно ще чувствате тялото си. Този процес дава възможност за цялостното изследване на вътрешното състояние на съзнанието.

После ще доловите вътрешно, без усилие, че медитирате. Процесът на медитация ще протича лесно и естествено. Вътре в себе си ще се чувствате комфортно и умиротворен. На този етап импулсът за придобиване на знания посредством сетивата ще бъде неутрализиран и вие ще бъдете в мир със себе си. Това е усещането за вътрешна удовлетвореност, което позволява на медитиращите да бъдат в хармония със собствения си живот и да вземат по-нататък с лекота решения относно това, какво искат и какво не искат да правят. Принудата и вредните навици могат лесно да бъдат неутрализирани при правилно практикуване на медитацията.

При овладяна медитация концентрацията е лесна. Насочваме вниманието си към нашия фокус на медитация: мантра, звук, светлина или изчистено състояние на съзнанието. Това става, когато медитацията се извършва точно. Следвайки процеса на медитация, нашето внимание се движи през всички нива на съзнанието към чистите аспекти на разума и евентуално можем да се освободим от идентификацията със съзнанието и да си почиваме чрез преживяването на чистите усещания След отпочиването по този начин съзнанието ни постепенно се връща назад към идентификация с разума, чувствата, тялото и обкръжението ни. Това е цикълът от преживявания: насочване съзнанието навътре, проясняване на усещанията, насочване на съзнанието навън.

Свързани статии

Free Joomla templates by Ltheme