Facebook Страница

Въведение в медитацията - Какво става по време на медитация - Разбиране на човешкия разум

Индекс на статията

Разбиране на човешкия разум

Човешкият разум, според учителите по медитация, е сложна материя, в която се натрупват впечатления. Тези впечатления са известни като памет. Счита се, че паметта е най-голямото препятствие към успешна медитация. В ранните стадии на медитацията ние често се улавяме да реагираме на инциденти от миналото. Понякога долавяме мислите ни да се движат в съзнанието почти така, сякаш то си има свой собствен разум. Понякога в съзнанието ни нахлуват картини, сцени и подобни на сънища преживявания. Най-добрия начин да излезем от този умствен хаос е да задържим вниманието си върху обекта на концентрация:: мантра, звук, светлина или идеала на чистите усещания. Когато насочим вниманието си към обекта на концентрацията, умственото поле започва да се прояснява все повече и повече. колкото повече пренебрегваме съзнанието си, то все по-малко смущава концентрацията.

Разумът е нашето оръдие за творчество и ние можем да се научим да го използваме добре и мъдро. По време на медитацията ние не се опитваме да потиснем мислите си или да замъглим разума си. Ние просто оставяме съзнанието ни да блуждае, при което трупаме опит в чистите възприятия Не бъркайте виденията (мисловните картини) с доказателствата за духовен прогрес. Когато съзнанието се изчисти, виденията ще изчезнат. С течение на времето, ако медитираме правилно, вътрешната съзнателна съпротива се заличава и ние започваме да долавяме вътрешния порядък в съзнанието. Вратите на съзнанието се товарят, отдавна забравени пластове на паметта и подтиснати травми се освобождават и ние сме в състояние да функционираме творчески без предварителни ограничения.

Свързани статии

Free Joomla templates by Ltheme