Facebook Страница

Въведение в медитацията - Полезни методи за постигане на лично благополучие - Различните техники, използвани в практиката

Индекс на статията

Различните техники, използвани в практиката

Ако сте начинаещ, използвайте метода, препоръчан в предишната глава, докато придобиете основни умения в медитацията. Ако почувствате необходимост да усвоите друга техника, използвайте една от следните:

1.                 Мантра – мантрата е звук, използван за въздействие върху ума и тялото Мантрите вече са изпитани, затова не е необходимо да експериментираме, като създаваме свои собствени Преди хиляди години индийски гадатели са проучили въздействието на звука върху съзнанието и обкръжението му. Езикът, който са използвали, е санскрит. Не е необходимо и ние да учим санскрит.

Когато някой получава мантра при посвещаването си, от него се изисква да я  задържи за себе си и да не я дискутира свободно. Има две причини за това изискване. Първо, мантрата се използва при медитацията като лична практика, а нас ни съветват да не обсъждаме преживяванията си при медитиране с друг, освен с учителя си или довереника си. Дискутирането на опита от медитирането прави несериозно това, което би трябвало да бъде дълбоко лично. Второ, когато някой се посвещава с мантра, тя се произнася по време на инструкциите така, че да се проникне от особена енергия и тази енергия след това се съхранява в носителя-мантра и прониква в дълбоките слоеве на съзнанието по време на медитиране. Моите наблюдения ме убеждават, че съветът да се отнасяме към медитацията като към нещо много лично е практичен и правилен. Интимността не означава да се пазят в тайна от хората методите за медитация, напротив, за всеки е желателно да се стреми към високо квалифицирано обучение. В това отношение няма никакви бариери и ограничения.

Традиционната мантра е So-Ham. Тя звучи като “со-хам”. Сичта се за особено ефикасна. Приятна е за съзнанието и е лесна за изпълнение. Човек просто сяда да медитира, насочва вниманието си навътре, наблюдава естествения процес на дишане и с вдишването се вслушва в звученето на “со”. При издишване се вслушва в звученето на “хам”. “Со”с вдишването и “хам” с издишването. Спомнете си, че мантрата не се изговаря наум, тя се слуша с ума. Изживяването може да бъде по-задълбочено, ако се насочи вниманието в пространството между веждите зад челната кост на черепа. И никакво напрягане на очите. Просто бъдете “тук”, в тази точка и практикувайте мантра-медитация.

Вслушвайте се в мантрата през целия сеанс. С времето човек се издига над мантрата и преживява медитацията като спонтанен процес. Когато усетите това, не използвайте повече мантра. Мантрата е предназначена да ангажира вниманието отвъд мисловните процеси и когато това се постигне, тя е изпълнила предназначението си. Ако искате да използвате мантра вместо някоя безсмислена думичка, както беше споменато по-горе, можете, разбира се, да го направите.

Друга двусрична мантра е “Хам-Са”. Използва се по начина, обяснен по-горе. Ако се чувствате комфортно с нея, това е указание, че подходяща. Мантрите често се дават според възрастта на обучаваното лице. Това е един от методите. По-често се дават според вътрешното чувство на учителя. Някои учители дават една и съща мантра на всичките си ученици и това е обосновано от индивидуалния замисъл за персонално обучение.

Чистите мантри не са думи, означаващи нещо – те са звуци, избрани според техния проясняващ съзнанието ефект. Но някои мантри представляват фрази, чийто смисъл влияе наравно със звученето им върху процеса на медитация.

Редовното практикуване на мантра-медитацията води до освобождаване на дълбоките слоеве на тялото от стреса. Това ще доведе до цялостно отпускане и освобождаване на вродените способности. Много хора страдат от свръхстрес, като понякога дори не подозират за това, и техните творчески способности са потиснати. Резултатът от медитацията може да бъде пълна релаксация и освобождаване от натрупаното напрежение и спомените, свързани с болка или травма.

2.                      Основен звук – това е най-прекия път към използването на звука в медитацията. Известно е, че човек може действително да чуе вътрешния звук на душевната енергия, спускаща се в тялото от горните слоеве на мозъка. Много хора, когато релаксират и се концентрират, чуват различни, едва доловими звуци, подобни на чуруликане или музикални тонове. Счита се, че те се дължат на биотоковете и произлизат от чистия първичен звук. Ако човек седи тихо и се вслушва в горните слоеве на мозъка, той може да чуе едва доловим звън, който постепенно се усилва. Човек би могъл да насочи изцяло вниманието си към този звук и да се опита внимателно да стигне до неговия източник. В резултат на това се стига до преминаване на съзнанието  в трансцендентно състояние (извън времето и пространството) и до дълбоко вътрешно съсредоточаване. В някои традиционни системи за медитация това е единствената техника, която се използва при обучение.

Човек трябва да бъде погълнат от звука и въпреки това да бъде сигурен, че ще остане буден и внимателен. Някои ще “видят” ярка светлина в черепната кухина, докато се съсредоточават (медитират) върху този основен звук. Ако това стане, слейте се и с двете – звука и светлината, като оставате в съзнание. Бъдете сигурни, че няма да заспите или да изпаднете в потиснато състояние, близко до заспиването.

3. Използване на фрази – някои хора се чувстват по-добре, използвайки фраза вместо мантра, особено в началото. Това също е добър метод. Седнете удобно и изберете фраза, подходяща за вас, като например тази: “чисто съзнание съм аз”. С вдишването си казвате мислено “Чисто съзнание, а с издишването “съм аз”. Внимателно преценете дали чувате мислено и дали усещате тази фраза. Не е нужно да полагате големи усилия за трениране на подсъзнателните нива на интелекта, тъй като на този етап все още не сме се заели с обучаване на съзнанието. Използваме фразата само като предмет за съсредоточаване и трупане на усещания. Случва се фразата да въплъти истината за нашето същетсвуване: ние сме чисто съзнание, действащи чрез ума и тялото. Когато разберем този факт, ще го осъзнаем и интелектуално. Тогава ще бъдем в състояние да използваме разума творчески и с разбиране.

Медитацията не е самовнушение. Тъкмо затова не сме заитересувани да тренираме ума. Напротив, заинтересувани сме да се освободим от опитите да се тренира съзнанието. Не компрометирайте медитацията с автосугестивни методи, автохипноза или друга дейност на съзнанието. Има случаи, в които съзнателно използваме методи на визуализиране, но винаги за повторно формиране на съзнанието и никога за по-нататъшното му трениране. По-нататък ще засегнем методите на визуализация.

Молитва – не се страхувайте от молитвата. Както споменахме, много хора медитират, без да са религиозни и въпреки това успяват да извлекат полза от релаксацията и умение да подобряват функциите на всички нива. Много от онези, които ще прочетат тази книга, ще бъдат вдъхновени за един ориентиран към бога начин на живот и молитвите за тях ще бъдат от голямо значение. Моите наблюдения показват, че рано или късно всички хора стигат до идеята за по-личен и по-близък контакт с бога. В началото повечето практикуващи медитация нямат ясна представа за това, какво е бог и каква може да бъде тяхната връзка с него. Въпреки всичко ние знаем, че има някакъв разум, който се грижи за световния порядък. Един мъдрец е казал: “Наблюдавайте собствените си мисли в продължение на няколко дни и се запитайте дали не усещате, че бог съществува.” Молитвата е откровен вербален или мисловен разговор с бога вследствие на вътрешното ни усещане, че бог съществува за нас. Когато това стане, съзнанието ни се прояснява и медитацията протича нататък от само себе си. За да се молим по свой начин по време на медитацията, трябва да започнем оттам, докъдето сме стигнали и да се молим “без прекъсване”, докато усетим проясняване на усещанията. С навлизането в медитацията чрез молитва, какво и с другите техники, не трябва да имаме други очаквания, освен откриването на бога (божието откровение). Да се молим вглъбено, а след това да си почиваме в мълчание и да видим, какви усещания ще имаме за божествения ред. Обичайното усещане в този случай е, че сте в хармония с живота и околния свят и че някой ви насочва и води през цялото време.

Свързани статии

Free Joomla templates by Ltheme