Facebook Страница
Featured

Таро значения - Мечове

Индекс на статията

 

АСО МЕЧОВЕ

асо мечове

Управляващ елемент - Въздух

Ключова дума - разграничение

ТЪЛКУВАНЕ

права: внасяне на яснота в сложни проблеми; коренна про­мяна в личния живот; разпадане на създадени връзки или отношения в името на дадена перспектива; действие, си­ла, смелост

обърната: начало на сериозен конфликт; стигане до край­ности при сблъсък на интереси; несправедливи упреци към околните

В съседство с:

  • Провесения - опасностот природни бедствия или кражби
  • Тройка пентакли - намиране на изход от сложна обстановка
  • Петица мечове - неприятностите в бизнеса са неизбежни
  • Обърната: с Четворка жезли - сериозен сблъсък на интере­си

Свързани статии

Free Joomla templates by Ltheme