Facebook Страница
Featured

Таро значения - Мечове - КРАЛИЦА НА МЕЧОВЕТЕ

Индекс на статията

КРАЛИЦА НА МЕЧОВЕТЕ

кралицана мечовете

Управляващ знак - Водолей

Ключова дума - превъзходство

СИМВОЛИЗИРА разгръщането на мисълта във времето, което дава въз­можност тайното да стане действи­телно; хладния идеализъм, който не прощава на човешките слабости

ТЪЛКУВАНЕ

права: личност, движена не от състрадание, а от ненавист или жена, занимаваща се с военно изкуство - фехтовка, бойни спортове - проницателна и амбициозна; опасни промени и събития, на които трябва да се реагира мигно­вено; овдовяване; женски мъки и грижи; лишения

обърната: непредсказуеми ситуации; коварни планове, ос­новаващи се на измами и лъжи; силен противник; отмъ­щение; загуба на контрол над сложни обстоятелства; пре­дубеденост

В съседство с:

  • Петица пентакли - битови лишения; обезверяване
  • Кралицата на жезлите - делова, безкомпромисна бизнеспа­ртньорка
  • Асо мечове — коренна промяна в личния живот
  • Обърната: с Петица чаши - идея за справяне с конкуренция­та

Свързани статии

Free Joomla templates by Ltheme