Facebook Страница
Featured

Таро значения - Мечове - ТРОЙКА МЕЧОВЕ

Индекс на статията

ТРОЙКА МЕЧОВЕ

тройка мечове

Управляваща планета - Уран

Съответства на II декада на Везни

Ключова дума - отчуждение

СИМВОЛИЗИРА идеята за определяне границите на мисълта, която е дос­тигнала синхрон с материята; придържането към установените пра­вила в живота заради общата хармо­ния и справедливостта

ТЪЛКУВАНЕ

права: неблагоприятна емоционална атмосфера; тъга; нат­рупана умора в работата; наближаващо неприятно съби­тие; раздяла с любимия образ; неприемане на чуждо мне­ние; самоизмама

обърната: разочарование; несъвместимост; апатия; отсъ­ствие; противопоставяне; невъзможност да се направи един или друг избор; духовно отчуждение; безредие; объркване

В съседство с:

  • Отшелника - бягство от действителността
  • Колелото - скорошна раздяла с безпаричие
  • Петица пентакли - невъзможност да бъде направен избор в момента
  • Обърната: с Рицаря на жезлите - противопоставяне на сили­те на деня

 

Свързани статии

Free Joomla templates by Ltheme