Facebook Страница

Таро значения - Мечове - ОСМИЦА МЕЧОВЕ

Индекс на статията

ОСМИЦА МЕЧОВЕ

осмица мечове

Управляваща планета - Меркурий

Съответства на I декада на Близнаци

Ключова дума - непредвидимост

СИМВОЛИЗИРА интелекта като нов източник на човешките възможности -възвишеност на разума, бързина на дви­жение на мисълта и неочакваните й трансформации; стремежа към осмисляне на живота

ТЪЛКУВАНЕ

права: състояние на нерешителност; задържане; закъсне­ние; немилост; отстраняване; отлагане на решително действие пред страх от последствията; изкуствено създа­дена неприятна ситуация; криза; пречки; конфликти

обърната: злоба; съжаление; умора; сериозни неприятнос­ти; нещастни случаи; нетрудоспособност; противопоста­вяне

В съседство с:

  • Провесения - досадна намеса на роднини
  • Рицаря на жезлите - предстоящ период на неуспехи
  • Деветка мечове - неочаквана беда
  • Обърната: с Деветка пентакли - трудно контролиране на емоциите

 

Свързани статии

Free Joomla templates by Ltheme