Facebook Страница
Featured

Таро значения - Пентакли - ПАЖ НА ПЕНТАКЛИТЕ

Индекс на статията

ПАЖНАПЕНТАКЛИТЕ

Паж на пентаклите

Управляваща планета - Луна

Съответства на II декада на Стрелец

Ключова дума - знание

ОПИСАНИЕ - На горска пътека, близо до високо дърво е спрял мъж, облечен в дълга дреха и зелено наметало. В лявата си ръка придържа пентакъл. Лицето му е сериозно, а погледът -устремен към далечината.

СИМВОЛИЗИРА ранните стъпки към осъзнаване ценностите в материалния свят; идеи или ентусиазъм, които, ако бъдат развити, могат да прераснат в добра кариера, която ще донесе мате­риално и емоционално удовлетворе­ние

ТЪЛКУВАНЕ

права: сериозен млад човек, който буди доверие; чести, но желани промени в живота; реална възможност за започ­ване на нещо ново; старание; настойчивост; целеустреме­ност; за да се развият творческите способности, са необ­ходими време и грижи; ново хоби; идеализъм в любовта

обърната: пропуснати добри шансове в кариерата или лю­бовта; липса на въображение и чувство за хумор; некон­тактност; разточителност

В съседство с:

  • Силата - конструктивно използване на творческата енергия
  • Петица пентакли - изневяра от женска страна
  • Тройка жезли - осъществени амбиции в резултат на упорит труд
  • Обърната: с Петица пентакли - разплащане

Свързани статии

Free Joomla templates by Ltheme