Facebook Страница

Таро значения - Пентакли - ЧЕТВОРКА ПЕНТАКЛИ

Индекс на статията

ЧЕТВОРКА ПЕНТАКЛИ

Четворка пентакли

Управляваща планета - Меркурий

Съответства на III декада на Козирог

Ключова дума - надеждност

СИМВОЛИЗИРА правилно избрания път; конструктивното използване на въз­можностите за натрупване на състояние и упражняване на власт; стремежа към съвършенство; осъзнаването, че най-ценното богатство е животът на човека, който му се дава на земята

ТЪЛКУВАНЕ

права: постигнатото е стабилно; появява се конфликт меж­ду идеализма и здравия разум в усилията за достигане на бързи и практични резултати; нови бизнес дейности; ам­биция за осъществяване на по-голямо влияние върху дру­гите; сигурен материален успех; подаръци; възнагражде­ния

обърната: бягство от риска; недостатъчна увереност в собствените сили; съобразяване с миналото; крият се ис­тинските чувства; застой на творческата енергия; загуба на пари; напрежение; противодействие

В съседство с:

  • Рицаря на пентаклите - полезен подарък
  • Краля на чашите - време е да се върнат пари, взети назаем
  • Двойка мечове - подарък с цел помирение
  • Обърната: със Седмица мечове - загуба на пари; затрудне­ния

 

Свързани статии

Free Joomla templates by Ltheme