Facebook Страница

Таро значения - Пентакли - ПЕТИЦА ПЕНТАКЛИ

Индекс на статията

ПЕТИЦА ПЕНТАКЛИ

Петица пентакли

Управляваща планета - Юпитер

Съответства на I декада на Стрелец

Ключова дума - трудности

СИМВОЛИЗИРА развитието на твор­ческите способности, а това изисква единство между материалната и ду­ховната дейност; силното желание идеите да бъдат реализирани в живо­та; честото попадане под влиянието на чувствата, което довежда до изве­стна неуравновесеност и безпокойство

ТЪЛКУВАНЕ

права: проблеми, свързани с финансова несигурност и мате­риални загуби, а това води до обезверяване; трябва да се приеме ситуацията и да се търсят причините в собстве­ния характер, да не се отказват съвети от другите; затруд­ненията са временни и трябва да се върви напред

обърната: движение в погрешна посока, следствие на което придобитото може да бъде загубено без надежда за възстановяване; сблъсък на интереси; попадане под па­губното влияние на завистта и самосъжалението; безре­дие; хаос; разпуснатост

В съседство с:

  • Папата - разминаване с досадни задължения
  • Луната - поражение в спор
  • Десятка жезли - неприятности в резултат на лицемерие
  • Обърната с: Осмица чаши - скарване

Свързани статии

Free Joomla templates by Ltheme