Facebook Страница

Таро значения - Пентакли - ШЕСТИЦА ПЕНТАКЛИ

Индекс на статията

ШЕСТИЦА ПЕНТАКЛИ

Шестица пентакли

Управляваща планета - Луна

Съответства на II декада на Телец

Ключова дума - благополучие

ОПИСАНИЕ - Шест пентакъла, почти достигнали земята, са поети от няколко странни същества. Пентаклите са симет­рично разпределени, което говори за хармония и благополучие.

СИМВОЛИЗИРА спокойното и овладя­но отношение към работата, което поз­волява с успех да бъдат осъществени ам­бициите; преклонението пред красотата и изкуството; хармонията с природата носи мъдрост и удовлетвореност от жи­вота

ТЪЛКУВАНЕ

права: стабилност и щедрост; подкрепа от приятели; финан­сови успехи; резултатно приключване на проекти; пови­шаване на самочувствието и авторитета; възстановяване на оптимизма и вярата както в собствените сили, така и по отношение на перспективите в работата; благоден­ствие

обърната: дългове и финансови затруднения; стремеж за измъкване от сложни ситуации с нечестни средства; ви­сокомерие; лицемерие в любовта; илюзии; завист и рев­ност

В съседство с:

  • Тройка пентакли - упорит стремеж към популярност
  • Асо чаши - перспективно начало в материалната сфера
  • Рицаря на мечовете - няма надежда за замогване
  • Обърната: с Двойка пентакли - грижи или тревоги за иму­щество

 

Свързани статии

Free Joomla templates by Ltheme