Facebook Страница

Таро значения - Пентакли - СЕДМИЦА ПЕНТАКЛИ

Индекс на статията

СЕДМИЦА ПЕНТАКЛИ

Седмица пентакли

Управляваща планета - Сатурн

Съответства на III декада на Телец

Ключова дума - талант

СИМВОЛИЗИРА идеята за пълното от­даване в работата, съобразено с есте­ствения ритъм на природата; отго­ворното отношение към труда и мето­дичното осъществяване на желания­та; заслуженото възнаграждение за положения труд и проявената спра­ведливост

ТЪЛКУВАНЕ

права: намиране на подходяща работа; получаване на инте­ресни и изгодни предложения за капиталовложения; ако се прояви търпение по отношение на бизнес делата, рогът на изобилието няма да закъснее; успешно преодоляване на трудностите; изобретателност

обърната: същото значение с отрицателен знак; неочаквани препятствия; обърканост; трудно преодолима конкурен­ция; объркване на плановете; неплатени заеми; грижи; нетърпение

В съседство с:

  • Провесения - кражба; вреда
  • Силата - победа над конкуренти
  • Слънцето - големи постижения в бизнеса
  • Обърната: със Седмица чаши - излишни вълнения, свързани с пари

Свързани статии

Free Joomla templates by Ltheme