Facebook Страница
Featured

Таро значения - Пентакли - ДЕВЕТКА ПЕНТАКЛИ

Индекс на статията

ДЕВЕТКА ПЕНТАКЛИ

Девятка пентакли

Управляваща планета - Сатурн

Съответства на II декада на

Дева Ключова дума - реализация

СИМВОЛИЗИРА връзката между тео­рията и практиката; способността да не се пречи на естествения ход на не­щата и същевременно да се оказва не­обходимият контрол; умението да се получава удоволствие от живота и ра­ботата; възможността душата да захвърли грижите и да надникне в дълбините на духовно­то

ТЪЛКУВАНЕ

права: делова независимост и интуиция; успешно приключ­ване на етап от живота - спечелване на конкурс, дипломи­ране, нова длъжност; нищо не трябва да се решава под въздействие на емоциите; за да се разчита на успех, е не­обходима предвидливост

обърната: на кариерата може да попречи проявата на любо­питство, завист, неблагодарност, липса на отговорност или неспазване на дадените обещания; занемаряване на приятелства; мошеничество; осуетени планове

  • В съседство с:
  • Папата - силна привързаност
  • Влюбените - лек дискомфорт в делови отношения
  • Луната - научаване на чужда тайна
  • Обърната с: Четворка пентакли - загуба на доверие

Свързани статии

Free Joomla templates by Ltheme