Facebook Страница

Значения на Таро големи Аркани II част

Индекс на статията

ХII ПРОВЕСЕНИЯТ

Управляваща планета -Нептун

Число 12 (отдаденост)

Ключова дума - предопределеност

Провесеният

СИМВОЛИЗИРА саможертвата в име­то на лични или други ограничения;

вид поглед навътре в себе си; преоценка на старото и нов подход към традиции и принципи

 


ХII ПРОВЕСЕНИЯТ

Управляваща планета - Нептун

Число 12 (отдаденост)

Ключова дума - предопределеност

Провесеният

СИМВОЛИЗИРА саможертвата в име­то на лични или други ограничения; вид поглед навътре в себе си; преоценка на старото и нов подход към традиции и принципи

ТЪЛКУВАНЕ

права: коренно различно начало, като отказ от материалното и отдаване на духовното; осъзнаване, че енергията трябва да се пази и плановете да се отложат, защото мо­ментът за тях не е настъпил; страдание в името на други хора или интереси; мъдрост; поглед в бъдещето

обърната: зависимост от вредни навици; потиснатост; нап­разни усилия да се върнат отминали неща; гонене на не­достижимото; егоизъм; липса на връзки; здравословни проблеми

в съседство С:

Глупака - морална подкрепа на или от приятел

Четворка чаши - противоречиви действия в сложна обстановка

Девятка жезли - напразна саможертва Тройка мечове - прекалена ревност

 


ХIII СМЪРТТА

Управляващ знак - Скорпион

Число 13 (своенравност)

Ключова дума - преобразуване

Смъртта

СИМВОЛИЗИРА неизбежна превратност, обрат, видоизменение, разрушение и възстановяване; прехода от битието към небитието

ТЪЛКУВАНЕ

права: радикална промяна; прощаване с нещо в живота ­възможен е отказ от материални блага и навлизане в дъл­бочините на духовното; неочаквано развитие; неблагопо­лучие или загуба ще допринесат за нов поглед върху не­щата

обърната: страх от промяната и изпадане в депресия; измъкване на косъм от беда; провал на планове; безнадеждност; ужас от смъртта, старостта или паника и бягство от отговорност; голяма роля имат съседните карти при тълкуването

в съседство с:

Кулата - провалът е неизбежен Луната - временен делови застой

Слънцето - издигане над материалното в мислите и делата Двойка пентакли - объркване в обстоятелствата

 


XIV УМЕРЕНОСТТА

Управляващ знак - Стрелец

Число 14 (старание)

Ключова дума - точност

Умереността

СИМВОЛИЗИРА хармония чрез овладяване на чувствата и уравновесяване (преливането от единия съд в другия); различни преживявания - вдъхновение и любов, мъка и съмнения; умението да се създаде нещо цяло от различни неща

ТЪЛКУВАНЕ

права: очакват се важни събития; при наличие на умение да се чака ще се реализират плановете в кариерата или лю­бовта и ще се разрешат съществуващите проблеми; не­обходимо е равновесие в чувствата; действията трябва да се ръководят от интуицията, като се балансират, за да не се стига до крайности; приспособяване; въздържаност; съгласуваност

обърната: поради пренебрегване на вътрешния глас не мо­гат да се разрешават проблемите, а проявата на неразум­на упоритост пречи на съвместните инициативи и спъва въображението; сблъсък на интереси

в съседство с:

Дявола - малка опасност; получена помощ при нещастие Звездата - мечтите са реални и осъществими

Луната - предвиждане на събитията

Слънцето - оправдано търпение

 


ХV ДЯВОЛЪТ

Управляващ знак - Козирог

Число 15 (зависимост)

Ключова дума - изкушение

Дявола

СИМВОЛИЗИРА инстинктивната природа на човека: необузданата сексуалност, надменността, властолюбието, безнравствеността; изпитание, в което се проверяват качествата на човека

ТЪЛКУВАНЕ

права: не внушава оптимизъм; предупреждава, че при нера­зумни действия последиците могат да бъдат много теж­ки; необходимостта да се застане лице в лице с тъмната страна в себе си и поставяйки под контрол страстите, да се освободи творческата сила за полезна дейност; вътрешните инстинкти сигнализират за наближаваща опас­ност

обьрнаmа: попадане под зависимост и загуба на индивидуалността; липса на енергия; слаба воля; ако надделее при­митивното, поведението би станало безразсъдно; неспособност да се вземат решения

в сьседсmво с:

Глупака - фатално предпочитание

Смъртта - непредотвратими събития

Съда - тежки съдебни решения; лош знак Тройка чаши - освобождаване от зависимост


ХVI КУЛАТА

Управляваща планета - Марс

Число 16 (пречистване)

Ключова дума - разрушение

Кулата

СИМВОЛИЗИРА разпадане на нещата, в които сме вярвали; безсмислено е криенето от настъпващата промяна; разрушаването на крепостта показва, че настъпва краят на един установен ред в живота на човека и на условностите, възприети в обществото; амби­циите, изградени върху грешна основа

ТЪЛКУВАНЕ

права: лоша карта; някакво неочаквано събитие може да има необратими последици; нищо не може да спре разруше­нието; страх, който предизвиква нещастията; голямо нап­режение, което пречи на възможността да се устои; объркване на старите представи; обезсърчаващ удар вър­ху надеждите; не трябва да се забравя, че разрушението дава път на новото

обьрнаmа: безсилие пред настъпващи събития; загуба на щастие - окончателно и безвъзвратно; потъпкване на ценностите; хаос и големи щети; несправедливи обвине­ния

в сьседсmво с:

Колесницата - нещастие по време на път

Слънцето - надвиснала опасност (може да се избегне) Кралицата на жезлите - само тук показва успех

Асо чаши - помрачено добро начало


XVII ЗВЕЗДАТА

Управляващ знак - Водолей

Число 17 ( проникновение)

Ключова дума - обновление

Звездата

СИМВОЛИЗИРА надеждата за по-добри времена в образа на летящата фигура; амбициите могат да се осъществяват, казват другите звезди на небето; потокът избистря съзнанието и изяснява целите

ТЪЛКУВАНЕ

права: щастлива карта; бъдещето изглежда светло - изпълнени мечти, подаръци на съдбата като награди, повишения, бляскави перспективи в работата; прилив на творчески сили и идеи; неочаквана помощ; в личен план - спо­лучлив брак и щастие

обърната: съмнение в собствените сили; стремеж към нереални и недостижими идеали; разочарования и робуване на миналото; в бизнеса - тревожна неопределеност; липса на проницателност; високомерие

в съседство с:

Колелото - финансова стабилност; забогатяване Съда - досадни задължения, но неочаквана помощ Седмица жезли - изпадане в заблуда

Мечовете - намаляване на надеждата


XVIII ЛУНАТА

Управляващ знак - Риби

Число 18 (съзерцание)

Ключова дума - отдалечаване

Луната

СИМВОЛИЗИРА неограничените възможности на въображението; влияе върху чувствата, а светлината й променя реалностга; тя е мост между съзнанието и подсъзнанието; езерото олицетворява събраните знания

ТЪЛКУВАНЕ

права: подсъзнанието тревожи чувствата; появява се безпо­койство; трябва да се следят и разгадават сънищата; задължителен е и вътрешният самоанализ, за да се избег­нат чужди влияния и опасностга от подвеждане; скрити врагове; главозамайване; не е благоприятна по отноше­ние на любовта

обърната: неувереност, самота, губи се реалното възприе­мане на действителностга; човек не се чувства комфорт­но; всичко зависи от възможностите за самоконтрол; из­мама; разобличение; глупави грешки

в съседство с:

Папата - верен път към истината

Двойка пентакли - любовни илюзии Седмица пентакли - прахосани печалби Асо жезли - сполучлив брак


XIX СЛЪНЦЕТО

Управляваща планета - Слънце Число 19 (жизненост)

Кшочова дума - щедрост

Слънцето

СИМВОЛИЗИРА съзнанието; лъчите му говорят за съзидателните мисли и идеи; внушава увереност и спокойствие; показва слънчевата страна на душата и вярата в победата на човешкия дух

ТЪЛКУВАНЕ

права: постижения и благополучие; щастлив завършек на дейности след успешно преодолени трудности; увереност и оптимизъм; достигната висока степен на съзнанието, помъдряване; ясен поглед към бъдещето, добро здраве и добри приятелства

обърната: празни мечти поради липса на планиране; успе­хи, но след значителни усилия; подозрения, които пречат на движението напред; семейни неприятности

в съседство с:

Императрицата - раждане на дете Влюбените - дъшоочакван брак

Силата - издигане до върха на възможностите Звездата - щастие и успехи


XX СЪДЪТ

Управляваща планета - Плутон Число 20 (взаимност)

Ключова дума - въздействие

Съдът

СИМВОЛИЗИРА духовното възраждане на човека; търсенето на младостта и безсмъртието; промяна на възгледите и съществуването на човека; необходимостта от осъзнаване смисъла на извършеното и анализ на резултатите

ТЪЛКУВАНЕ

права: ново начало в широкия смисъл на думата - в професионален, личен и емоционален план; философски поглед към живота; нарастват отговорностите, както и влиянието върху другите; по отношение на бизнеса - известни грижи и досадни задължения

обърната: нерешителност в работата и любовта; отложени сделки; подценяване на добри възможности; преувелича­ване на трудностите; материални загуби; разочарования; отлагане; късно разкрита истина

в съседство с:

Луната - професионално заболяване

Седмица пентакли - продължаваща вражда

Седмица чаши - необходимост от незабавни действия

Петица мечове - проблеми с децата


XXI СВЕТЪТ

Управляваща планета - Сатурн

Число 21 (власт)

Ключова дума - приключване

 

Светът

СИМВОЛИЗИРА трансформацията на разума, чувствата и тялото; завършването на определен цикъл от живота и нача­лото на нов; висок връх в личата съдба, но животьт продължава - всичко може да се промени

ТЪЛКУВАНЕ

права: настъпил е моментът за тържество - досигната е цел, за която са изразходвани много сили и време, но от този връх се откриват нови, неизследвани хоризонти; смяна на обстановката; пътувания; картата е силна и ако става въпрос за съдебни дела, за спорове от различен ха­рактер - всичко ще завърши благополучно

обърната: добри резултати от всички изяви, но трябва да се преодолеят определени препятствия; липса на поглед върху нещата; бездействие; ако е в неблагоприятна пози­ция, може да означава смяна на местожителство или ра­бота

в съседство с:

Orшелника - смяната на обстановката ще се забави Колелото - предложение, което трябва да бъде прието Девятка чаши - едномесечен период на успехи

Двойка мечове - бизнеспомирение

Свързани статии

Free Joomla templates by Ltheme