Facebook Страница
Featured

Значения на Таро големи Аркани II част - XVIII ЛУНАТА

Индекс на статията

XVIII ЛУНАТА

Управляващ знак - Риби

Число 18 (съзерцание)

Ключова дума - отдалечаване

Луната

СИМВОЛИЗИРА неограничените възможности на въображението; влияе върху чувствата, а светлината й променя реалностга; тя е мост между съзнанието и подсъзнанието; езерото олицетворява събраните знания

ТЪЛКУВАНЕ

права: подсъзнанието тревожи чувствата; появява се безпо­койство; трябва да се следят и разгадават сънищата; задължителен е и вътрешният самоанализ, за да се избег­нат чужди влияния и опасностга от подвеждане; скрити врагове; главозамайване; не е благоприятна по отноше­ние на любовта

обърната: неувереност, самота, губи се реалното възприе­мане на действителностга; човек не се чувства комфорт­но; всичко зависи от възможностите за самоконтрол; из­мама; разобличение; глупави грешки

в съседство с:

Папата - верен път към истината

Двойка пентакли - любовни илюзии Седмица пентакли - прахосани печалби Асо жезли - сполучлив брак

Свързани статии

Free Joomla templates by Ltheme