Facebook Страница

Значения на Таро големи Аркани I част - ГЛУПАКЪТ

Индекс на статията

0 ГЛУПАКЪТ


Управляваща планета - Уран
Число 0 Ключова дума - избор

СИМВОЛИЗИРА - импулса при започване на нещо ново, при внезапни хрум-вания за нетрадиционни действия, желание за приключения; ентусиазъм и решителност, които неочаквано обхващат личността и без да преценява предстоящите трудности, се втурва напред.

ТЪЛКУВАНЕ

права: необходимост от обмисляне на идеите и начинанията; пристъпване към важен избор в живота; новите шансове трябва да бъдат огледани, а поривите - правилно дозирани

обърната: съмнения, колебания, проява на малодушие и из-бор на по-лесни начини за действие; трябва да се избягва импулсивността; недискретност; небрежност; разсеяност; непредпазливост

В съседство с:
Императора - правилен избор на професия
Седмица пентакли - напразно безпокойство
Асо чаши - личностна реализация; признание
Двойка мечове - любовни заблуди

Свързани статии

Free Joomla templates by Ltheme