Facebook Страница
Featured

Значения на Таро големи Аркани I част - МАГЪТ

Индекс на статиятаI МАГЪТ

Управляваща планета - Меркурий
Число - 1 (неделимост)
Ключова дума - размисъл

СИМВОЛИЗИРА влиянието на духов-ното над материалното; Възможностите на магическите действия да придават друг смисъл на реалните неща.

ТЪЛКУВАНЕ
права: човек, на когото може да се разчита, който при опре-делени обстоятелства може да въздейства върху обстановката с цел да я промени към по-добро; от друта страна - плановсте трябва да са ясни и да се мисли самостоятелно; трябва да се проявява тактичност и да се налагат строги норми на поведение; организационен талант; творчески способности; самоувереност обърната: предупреждава да не се допускат излишни компромиси; риск от измама и да не се прилага такава; всяка проява на неуверсност и страх ще бъде наказана; да се вземе предвид мястото и значението на съседните карти

В съседство с:
Императора - досадно покровителство
Колесницата - неочакван бърз успех
Силата - неправилно използване на енергията

Луната - раздяла с илюзиите

Свързани статии

Free Joomla templates by Ltheme