Facebook Страница

Значения на Таро големи Аркани I част - ПАПЕСАТА

Индекс на статията

II ПАПЕСАТА

Управляваща планета - Луна

Число 2(двойственост)

Ключова дума - пасивност

СИМВОЛИЗИРА творчеството, интуи­тивното познание; само при съчетава­не на уединението с обкръжаващата природа може да се прояви тайнстве­ната сила на мъдростта, която е скри­та в човека

ТЪЛКУВАНЕ

права: философски наклонности и достъп до знания, скрити от много хора; на преден план е вътрешното духовно бо­гатство; търсене отговор на въпросите за смисъла на жи­вота; реализация; осъзнаване; силна интуиция; решител­ност; мъдрост

обърната: способностите не се използват в правилна посо­ка; бягството от шума и напрегнатото всекидневие води до загуба на вдъхновение; избликът на твърде голяма емоционалност може да доведе до припряност и допуска­не на грешки; повърхностни знания; надменност

В съседство с: Папата - неравен брак

Провесения - саможертва в името на висока цел

Смъртта - отмъщение

Дявола - гибелна страст

Свързани статии

Free Joomla templates by Ltheme