Facebook Страница

Значения на Таро големи Аркани I част - СПРАВЕДЛИВОСТТА

Индекс на статията

 

VIII СПРАВЕДЛИВОСТТА

Справедливостта

Управляващ знак - Везни

Число 8 (равновесие)

Ключова дума - обективност

СИМВОЛИЗИРА земната справедливост, която се нуждае от превръзка на очите, за да не попада под влиянието на неистини; везните служат за претегляне на фактите, за да се достигне до обективната истина; равновесието на духа и умението да се намира общ език с околните

ТЪЛКУВАНЕ

права: необходимост от трезва оценка на ситуацията и вземане на обективни решения; да се използват посредничеството и общуването; не трябва да се преследват само материални ус­пехи, а да се вземе под внимание и духовното; трябва да се следва както съдбата, така и съвестта, за да се получи призна­ние; желание за образование; почтеност; неподкyпност

обърната: спорове за наследства и имоти няма да се разре­шават; надмощие в бизнеса; трябва да се погледне исти­ната в очите и да се потърси личната вина, за да може да се продължи напред; неравенство; съдебни усложнения; предубеденост

в съседство с:

Кулата - неприятно събитие, което проваля плановете

Тройка пентакли - изпълнение на имуществени претенции Седмица жезли - победа над конкуренти

Девятка мечове - възтържествуване на истината

 

Свързани статии

Free Joomla templates by Ltheme