Facebook Страница

Таро значения - Жезли

Индекс на статията

 Малки Аркани - Жезли

АСО ЖЕЗЛИ

асо жезли

Управляващ елемент - Огън

Ключова дума - замисъл

СИМВОЛИЗИРА енергията - материална и духовна, лична и колективна; волята и способността за творческа дейност; природната сила

ТЪЛКУВАНЕ

права: много силна карта; изблик на творческа енергия, която все още не е насочена към определена цел или проект; поемане на риск заради нова идея; оптимистични планове за бъдещето; привличане на съмишленици; съзидание; изобретателност

обърната: напредък, но когато е в неблагоприятна позиция - кратки, неуспешни начинания, липса на енергичност и инициативност; преследване; разорение; нарушение; наказание

В съседство с:

 • Папата - духовно усъвършенстване
 • Шестица жезли - перспективно планиране
 • Седмица мечове - край на неприятностите
 • Обърната: с Дявола - провал на инициативите

ДВОЙКА ЖЕЗЛИ

асо жезли

Управляваща планета - Марс

Съответства на I декада на Овен

Ключова дума - противоречие

СИМВОЛИЗИРА противоположните начала в душата на човека, които, ако се съчетаят, ще освободят огромна творческа енергия, за реализирането на която са необходими тънка чувствителност и остър ум

ТЪЛКУВАНЕ

права: нов замисъл, който открива много възможности; започване на дейност, която трябва да бъде завършена докрай и която изисква наличие на решителност и опит; обединяване на другите около крупен проект; освен управленските способности е необходима и интуиция

обърната: съмнения, нерешителност пред трудностите;

търсене на странични, нечестни начини за действие; изненада; неприятности; необичайно събитие

В съседство с:

 • Папата - добри перспективи в работата
 • Слънцето - изясняване на разногласия
 • Десятка пентакли - необходим е контрол над емоциите
 • Обърната: със Силата - разочарования: делови или лични

 


ТРОЙКА ЖЕЗЛИ

тройка жезли

Управляваща планета - Слънце

Съответства на II декада на Овен

Ключова дума - осъзнаване

СИМВОЛИЗИРА увереността в собствените сили; стремежа към идеалното; възможността съзнанието да контролира стихийната енергия на началния импулс

ТЪЛКУВАНЕ

права: уверено насочване към избраната цел; развитие на идеите; предприемчивост; прилагане на знанията на практика; необходимост от предварителни проучвания; успешни сделки; стабилни партньори; правилни бизнесрешения; утвърдена увереност; предприемчивост

обърната: зависимост от други хора; пренебрегване на предложена помощ; стъписване; грижи; неувереност в действията; необходимост от самоконтрол и концентрация върху идеите

В съседство с:

 • Императрицата - стабилизация в бизнеса
 • Съда - справедливо решение
 • Кралицата на жезлите - литературни постижения
 • Обърната: с Тройка мечове - отхвърлена помощ

 


ЧЕТВОРКА ЖЕЗЛИ

четворка жезли

Управляваща планета - Юпитер

Съответства на III декада на Овен

Ключова дума - системност

СИМВОЛИЗИРА смисъла и резултата от вътрешните противоречия и тяхното отражение във външните изяви на човека; вярата в бъдещето, която внася ентусиазъм в живота

ТЪЛКУВАНЕ

права: труд, успех и заслужено възнаграждение за положените усилия; завръщане към стари идеи, но вече с богат опит; фантазия и логика, без да се излиза от общоприетите норми; участие в социалния живот; съгласие, хармония; живот сред природата

обърната: недоверие към приятели и близки; отложени дейности; неудовлетвореност от свършеното; суета и високо самочувствие без покритие

В съседство с:

 • Умереността - разрешаване на семеен проблем
 • Асо пентакли - получено възнаграждение или наследство
 • Двойка мечове - примирение с обстоятелствата
 • Обърната: с Четворка чаши - суета, която пречи на всичко

 


ПЕТИЦА ЖЕЗЛИ

петица жезли

Управляваща планета - Сатурн

Съответства на I декада на Лъв

Ключова дума - съсредоточеност.

СИМВОЛИЗИРА способността на човек да вземе съдбата си в свои ръце и да се изяви; сблъсъка на творческото въображение с реалността; ролята на волята при справяне с трудностите

ТЪЛКУВАНЕ

права: необходимо е превъзмогване на собствената пасивност; да не се заобикалят препятствията, а решително да се преодоляват; да не се допуска страх пред силната конкуренция, а да се приемат предизвикателствата; пари; изобилие

обърната: безизходица; получена невярна информация води до неправилни решения; конфликти със сериозни последици; бъдещ съдебен процес; спорове; измама

В съседство с:

 • Пажа на пентаклите - започване на нещо ново и перспективно
 • Шестица пентакли - печалби в бизнеса
 • Тройка чаши - заслужен успех
 • Обърната: с Кулата - провал на плановете

 


ШЕСТИЦА ЖЕЗЛИ

шестица жезли

Управляваща планета - Юпитер

Съответства на II декада на Лъв

Ключова дума - преоценка

СИМВОЛИЗИРА щедростта на природата; овладяването на богатствата в живота - материални и духовни; преминаването към ново ниво на самостоятелност, когато човек разширява жизнените си възможности

ТЪЛКУВАНЕ

права: предстоящо сбъдване на очакванията; вдъхновение; духовно израстване; повишение в службата; обществено признание; разрешаване на проблеми; добро планиране; желания; надежда

обърната: дързост и съперничество; подмазване; нежелание човек да се поучи от грешките си; хладна пресметливост и постигане на успех с всички възможни средства; страх; нелоялност; нечестност

В съседство с:

 • Света - всички приятели ще се притекат на помощ
 • Четворка пентакли - сбъднати надежди
 • Рицаря на жезлите - внезапна промяна към по-добро
 • Обърната: с Провесения - неполучена кореспонденция

 


СЕДМИЦА ЖЕЗЛИ

седмица жезли

Управляваща планета - Марс

Съответства на III декада на Лъв

Ключова дума - прогрес

СИМВОЛИЗИРА стремежа към промяна на живота; способността към упорит труд за постигане на целите; личния пример като вдъхновение за другите

ТЪЛКУВАНЕ

права: близко приключване на важни ангажименти; борба на идеи; силна конкуренция в творческата сфера; общи начинания; мъжество, отговорност, издръжливост във всичко; търговски преговори; бартер; финансов успех

обърната: нарушение на моралните принципи; спорове; интриги, нерешителност; лекомислие и непостоянство в мисли и действия; обърканост; тревога; съмнение; притеснения; нерешителност

В съответствие с:

 • Мага - преодоляно последно препятствие
 • Асо пентакли - победа над обстоятелствата
 • Деветка чаши - спечелен спор
 • Обърната: с Пажа на чашите - колебания и разсеяност от любов

 


ОСМИЦА ЖЕЗЛИ

осмица жезли

Управляваща планета - Меркурий

Съответства на I декада на Стрелец

Ключова дума - бързина

СИМВОЛИЗИРА процеса на познание на природата и човека; обединените усилия на колективния човешки разум; стабилността в материалния свят

ТЪЛКУВАНЕ

права: разрешаване на конфликти, преодоляване на трудности; освобождаване на творческа енергия и полет на въображението; пътувания; увереност и вземане на бързи решения; големи надежди; бързи съобщения; разбиране

обърната: вътрешни противоречия; прибързани действия с неприятни последици; семейни скандали; нетрайни връзки; угризения на съвестта; ревност; горещи спорове

В съседство с:

 • Луната - споделени тревоги
 • Двойка чаши - неочаквано любовно увлечение
 • Тройка чаши - интересно пътуване
 • Обърната: със Справедливостта - за жените - огорчение

 


ДЕВЕТКА ЖЕЗЛИ

девятка жезли

Управляваща планета - Луна

Съответства на II декада на Стрелец

Ключова дума - проникновение

СИМВОЛИЗИРА установяването на жива връзка с миналото и интуитивното възприемане на света; стремежа към независимост; любовта към пътешествията; възпитанието и предаването на традициите; увереността в собствените сили

ТЪЛКУВАНЕ

права: очакване на промени; преодоляване на последно препятствие към поставената цел; съобразителнаст и смелост при вземане на нелеки решения; натрупване на опит; предвиждане на всички ходове на конкуренцията или друг противник; закъснение; прекратяване

обърната: своенравност; раздразнителност; пренебрегване на обстоятелствата или нежелание да се работи; забавяне на плановете; трудности; неприятности; делови сблъсъци

В съседство с:

 • Папата - опасност от заболяване на крайниците
 • Влюбените - закъснели решения
 • Света - рискована смяна на работата
 • Обърната: с Луната - грешки, заблуди

 


ДЕСЯТКА ЖЕЗЛИ

десятка жезли

СИМВОЛИЗИРА най-пълното разгръщане на знанията и постиженията на изкуството; задържането на мисълта, за да се усети по-осезателно материята

ТЪЛКУВАНЕ

права: потиснатост; поемане на повече отговорности от възможното и последващо несправяне; достигане до критично напрежение; непреодолими трудности

обърната: неспособност да се прояви разбиране към другите; изказани мисли или идеи, не както и не където трябва; разочарования; удари на съдбата; противоречия; интриги; проблеми

В съседство с:

 • Слънцето - оздравяване след продължително боледуване
 • Двойка пентакли - непостоянство в желанията
 • Деветка мечове - обезсилен успех; загуба на съдебно дело
 • Обърната: с Краля на мечовете - липса на доверие и неуспех

 


ПАЖ НА ЖЕЗЛИТЕ

паж на жезлите

Управляващ знак - Стрелец

Ключова дума - кулминация

Управляваща планета - Сатурн

Съответства на III декада на Стрелец

Ключова дума - осъзнаване

СИМВОЛИЗИРА младостта и силата; стремежа натрупаната енергия да се насочва в нова посока; необходимостта човек да взема от живота толкова, колкото може да му бъде дадено

ТЪЛКУВАНЕ

права: човек о практически подход към живота, на когото може да се разчита за полезни съвети; добър приятел с широки връзки; дошло е време да се развие творческото въображение; страстно увлечение в дадена област; вярност; любовник; удоволствия; съперник

обърната: човек, който трябва да бъде държан настрана от по-важните проблеми; високомерие и взискателност, които не помагат на работата; лоши новини; тревоги

В съседство с:

 • Рицаря на пентаклите - налага се използване на деловите връзки
 • Пажа на чашите - опасен съперник в бизнеса или любовта
 • Осмица жезли - бързи промени в работата
 • Обърната: с Луната - предупреждение за измама

 


РИЦАР НА ЖЕЗЛИТЕ

рицар на жезлите

Съответства на пролетното равноденствие

Ключова дума - превратност

СИМВОЛИЗИРА надеждата към по-добро; импулса да се правят планове за бъдещето; откъсване от старото и поемане по нов път; енергията, която дава възможност да се преодоляват трудностите до начертаната цел

ТЪЛКУВАНЕ

права: човек, пълен с енергия и идеи, който зарежда околните с кураж; движение; нещо ново като смяна на възгледите, местоживеенето или промяна на дейността; вземане на внезапни решения

обърната: конфликтна личност, която не се съобразява с никого; незаинтересованост; трудно изпълними желания; съмнения в постигането на успехи; несъгласие; скарване с жена

В съседство с:

 • Императрицата - възможност за започване на нова дейност
 • Колелото - сключване на успешна сделка
 • Деветка пентакли - ненадейно делово пътуване
 • Обърната: със Седмица жезли - скарване с близък приятел или роднина

 


КРАЛИЦА НА ЖЕЗЛИТЕ

кралица на жезлите

Управляващ знак - Лъв

Ключова дума - помирение

СИМВОЛИЗИРА овладяването на енергията на всички жизнени равнища; възможността за духовен обмен между хората; добрите перспективи човек да се окаже в центъра на събитията

ТЪЛКУВАНЕ

права: деловажена, привлекателна и предприемчива, но амбициозна и високомерна; оправдани амбиции; успех в кариерата; любов към парите; трябва да се обърне внимание на топлотата, постоянството и верността в чувствата

обърната: личност, която желае да направи добро, но е възпрепятствана от обстоятелствата; несигурност и нервност, които пречат на успеха и пораждат разочарование и неувереност в собствените сили; противопоставяне; неоправдана ревност

В съседство с:

 • Глупака - тайно любовно увлечение
 • Съда - среща с истинската любов
 • Асо пентакли - успех в търговията
 • Обърната: с Двойка жезли - лошо стечение на обстоятелствата

 


КРАЛ НА ЖЕЗЛИТЕ

крал на жезлите

СИМВОЛИЗИРА пробуждането на самосъзнанието на човека; идеята за лидерите като част от обществото, които със своя огнен ентусиазъм, импулсивност и сила на убежденията завладяват останалите и ги правят свои последователи

ТЪЛКУВАНЕ

права: честен и искрен човек с качества на лидер - смелост, благородство, мъдрост, богат опит и преданост на идеите; добър родственик или покровител; правилно разрешаване на материални проблеми; отговорност; знания

обърната: човек, който не се съобразява с другите, налага своето мнение и си служи с непозволени средства; скъперничество; необмислени действия; суровост; неразбиране

В съседство с:

 • Папата - сполучлив избор на брачен партньор
 • Шестица пентакли - прилив на средства; спонсори
 • Тройка чаши - закрила от роднини
 • Обърната: с Осмица чаши - необходимост от компетентен съвет

Свързани статии

Free Joomla templates by Ltheme